Wizyta adwentystów w Ministerstwie Sprawiedliwości

„W naprawdę przyjaznej atmosferze mogliśmy przedstawić działalność Kościoła w Polsce i na świecie, a także rozmawiać o istotnych dla nas sprawach w odniesieniu do ewentualnych relacji Kościoła adwentystów z rządem” – powiedział pastor Jarosław Dzięgielewski, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, po spotkaniu w Marią Ejchart, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

17 MARCA 2024 (NR 919) [AAI | Andrzej Siciński]

Na zaproszenie wiceminister Ejchart do siedziby ministerstwa przy Alei Róż 2 w Warszawie udali się 13 lutego przewodniczący Kościoła pastor Dzięgielewski oraz pastor Andrzej Siciński, dyrektor kościelnego Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej. Jak wyjaśniła wiceminister, zaproszenie było odpowiedzią na kościelny listu z gratulacjami dla nowego kierownictwa tego resortu po jego objęciu. Prawie godzinne spotkanie miało charakter kurtuazyjny.

Wiceminister pytała o działalność Kościoła w Polsce i na świecie oraz o sposób, w jaki Kościół pozyskuje nowych wiernych. Szybko jednak rozmowa zeszła na działalność kapelańską duchownych w zakładach karnych, jako że wiceminister szczególnie interesuje się prawami osób pozbawionych wolności, a jeszcze przed objęciem swojego urzędu w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka monitorowała przypadki pomyłek sądowych oraz wspierała osoby niesłusznie skazane. Pastor Dzięgielewski podzielił się swoimi doświadczeniami ze służby kapelańskiej, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem pani podsekretarz stanu.

„Spotkaliśmy się z bardzo otwartą postawą pani minister. Poświęciła nam wyjątkowo dużo czasu, byłem tym wręcz zaskoczony – powiedział po spotkaniu pastor Dzięgielewski. – W naprawdę przyjaznej atmosferze mogliśmy przedstawić działalność Kościoła w Polsce i na świecie, a także rozmawiać o istotnych dla nas sprawach w odniesieniu do ewentualnych relacji Kościoła Adwentystów z rządem. Wśród nich o kwestii więziennego kapelanatu i sobotnich egzaminach na aplikacje prawnicze. Mam nadzieję na dalsze spotkania”.

Podczas rozmowy pastor Siciński poruszył jeszcze problem dyskryminacji młodych adwentystów absolwentów prawa w dostępie do dalszego kształcenia w najbardziej prestiżowych zawodach prawniczych: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora. Egzaminy na aplikacje prawnicze odbywają się bowiem zawsze w soboty, będące dla adwentystów dnia siódmego świętem, w którym nie podejmują żadnej pracy, ani nauki, w tym nie przystępują do egzaminów. Z podobną dyskryminacją długi czas musieli się zmagać adwentystyczni absolwenci medycyny, gdyż Państwowy Egzamin Medyczny też zwykle odbywa się w soboty. Tu jednak po latach starań udało się tę praktykę nieco zmienić i zdarzają się dla adwentystów wyjątki. Wiceminister Ejchart, w której kompetencji leży również ministerialny nadzór nad kształceniem w zawodach prawniczych, wyraziła zainteresowanie tą sprawą i chęć dalszych rozmów mających na celu poszukanie rozwiązania  tego problemu.

„To było świetne spotkanie. Pani wiceminister Ejchart okazała się osobą niezwykle sympatyczną i empatyczną. Atmosfera spotkania była bardzo otwarta z obu stron – skomentował spotkanie pastor Siciński. – Jestem też bardzo zadowolony, że mogliśmy poruszyć problem sobotnich egzaminów na aplikacje prawnicze i spotkaliśmy się ze strony pani Ejchart z wolą dokładniejszego przyjrzenia się temu problemowi podczas kolejnego spotkania poświęconego tylko tej sprawie. Na pewno z tego skorzystamy”.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Kościoła podarowali swojej rozmówczyni, i na jej ręce również ministrowi Adamowi Bodnarowi, upominki książkowe z kościelnego Wydawnictwa „Znaki Czasu”.

AAI