Wizyta minister Fuszary u adwentystów

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Chciałabym stworzyć wspólny front działań różnych organizacji przeciwstawiających się przemocy wobec kobiet” — mówiła minister Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, na spotkaniu z liderami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

Do spotkania w siedzibie Kościoła w Warszawie doszło z inicjatywy minister Fuszary. Wizyta miała miejsce w czasie trwania Międzynarodowej Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Kampania rozpoczęła się 25 listopada, w oenzetowski Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

„Kościoły i związki wyznaniowe mają tu szczególną rolę do spełnienia, gdyż kreują ludzkie postawy i mogą dawać pozytywny przykład właściwego traktowania kobiet” — mówiła minister.

Stronę kościelną na spotkaniu z minister Fuszarą i jej doradcą prof. Jackiem Kurczewskim z UW reprezentowali pastorzy Jarosław Dzięgielewski — przewodniczący Kościoła, Marek Rakowski — sekretarz Kościoła oraz Andrzej Siciński — dyrektor kościelnego Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej.

„To dla nas zaszczyt gościć w naszych progach tak wysokiego przedstawiciela Rządu — powiedział na przywitanie minister pastor Dzięgielewski. — Bywaliśmy już zapraszani przed różnych przedstawicieli Władzy na różne spotkania, ale taka wizyta u nas, w progach Kościoła mniejszościowego, to rzadkość. Tym bardziej ją doceniamy”.

Sekretarz Kościoła zapoznał panią minister z dotychczasowymi działaniami Kościoła adwentystów na polu zwalczania przemocy wobec kobiet, w tym z wydawanymi przez władze ogólnoświatowego Kościoła oświadczeniami: w sprawie dopuszczania się przemocy i znęcania się w rodzinie (1995), o przemocy w rodzinie (1996), w sprawie przemocy seksualnej nad dziećmi (1997), o sprawach kobiet (1995), w sprawie genitalnego okaleczania kobiet (2000). Pani minister przedstawiono również najnowszą inicjatywę Kościoła — akcję globalnego zbierania podpisów pod petycją do ONZ w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet „End It Now” (Dość już tego) z 2010 r.

Pani minister przypomniała, że do jej kompetencji należą nie tylko kwestie równego traktowania kobiet, ale również przeciwdziałanie wszelkiej innej dyskryminacji, m.in. na tle religijnym.Zainteresowało ją, z jakimi przejawami dyskryminacji spotyka się Kościół adwentystów i jego wyznawcy.

„Opowiedzieliśmy o naszych, jak dotąd bezskutecznych, staraniach o zmianę przez ministerstwo sprawiedliwości stanowiska w sprawie organizacji egzaminów na aplikacje prawnicze, które w obecnym kształcie dyskryminuje adwentystów, gdyż egzaminy te organizowane są w soboty, tj. w święto adwentystyczne — powiedział pastor Siciński. — Poprosiliśmy o wsparcie naszych starań w tej sprawie, ale także w sprawie starań o emitowanie adwentystycznych programów w TVP oraz o finansowanie z budżetu państwa uczelni adwentystycznej, tak jak to ma miejsce w przypadku uczelni katolickich i prawosławnego wyższego seminarium duchownego”.

Pełnomocnik do spraw równego traktowania ze zrozumieniem odniosła się do tych starań i obiecała swoje wsparcie.

Na zakończenie minister otrzymała w prezencie najnowszą książkę Wydawnictwa „Znaki Czasu” pt.Lecznicza żywność, miesięcznik „Znaki Czasu” oraz kilka płyt DVD z filmami o adwentystach oraz o Annie German przygotowanymi przez kościelny Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei”.

„Mam wrażenie, że pani minister była mile zaskoczona tym, co od nas usłyszała — powiedział po spotkaniu pastor Dzięgielewski. — Jesteśmy z tej wizyty bardzo zadowoleni”.

Minister Fuszara jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, prawnikiem i socjologiem, zawodowo związanym z Uniwersytetem Warszawskim.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”O. Danielewicz/AAI” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]