„Wolałbym konferencję o innej tematyce”

Konferencja „Nie, dla przemocy w rodzinie” odbyła się w niedzielę 27 lutego w Auli im. Zachariasza Łyko Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Całość transmitowana była przez telewizję Nadzieja.TV a wszystkie wykłady dostępne są już wersji online na kanale telewizji w serwisie YouTube.

8 MARCA 2022 (NR 854) [DANIEL KLUSKA / ZDJ. NADZIEJA.TV]

– Cieszę się, że się spotykamy, ale wolałbym prowadzić konferencję o innej tematyce – powiedział w swoim rozpoczynającym konferencję wystąpieniu pastor Marek Rakowski, Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Dyrektor Sekretariatu ds. Rodziny przy Zarządzie Kościoła Adwentystów w Polsce. – Spotykamy się, bo jest taka potrzeba. Ponieważ żyjemy w świecie, gdzie wojny są konsekwencją tego, co dzieje się wcześniej w sercach ludzi – dodaje.

Rakowski wspomniał, że Kościół Adwentystów zawsze stał na straży ochrony dobra rodziny i jednostki, stanowczo sprzeciwiając się przemocy wobec kobiet. Celem spotkania ma być zatem wymiana myśli i wskazówek, jak te szczególne wartości lepiej pielęgnować we współczesnym świecie.

Marek Lewosiński, specjalista psychoterapii uzależnień zaznaczył, że przyzwolenie społeczne na stosowanie przemocy w rodzinie jest wynikiem stereotypów, które towarzyszą nam od dziesiątek lat.  – Te przekonania określają pewne konkretne reakcje, wyznaczając role dla mężczyzn, małżonek i dzieci – zaznacza terapeuta. „W sprawy rodzinne nie można się wtrącać”, „przemoc przytrafia się tylko w rodzinach patologicznych” czy „dla dobra dzieci zniosę wszystko ze strony współmałżonka” to tylko niektóre z mitów wymienione przez Lewosińskiego w prelekcji na temat przemocy psychicznej – Osoba, która doświadcza przemocy i nie potrafi się od niej uwolnić, powoli traci swoją podmiotowość. Aby tego uniknąć należy przekonywać takie osoby, aby nie bały się podejmowania działań dla ich własnego dobra – podkreślił terapeuta.

Dr Helgi Jónsson w trakcie wykładu na temat przemocy duchowej

Kolejny panel był poświęcony przemocy duchowej a prowadzącym wykład był Dr Helgi Jónsson. – Bez względu na to jaką metodę stosujesz, stracisz każdą osobę, którą będziesz starał się kontrolować. Każdy potrzebuje wolności i przestrzeni – zaznaczył. – Stój zawsze po stronie ofiary, okazując wsparcie i akceptację – podkreślił.

Zaniedbanie w rodzinie dotyka dzieci, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością. W pewnym sensie jest to także forma przemocy. W większości przypadków dzieje się tak dlatego, że te osoby nie mogą zaspokoić same swoich potrzeb i są uzależnione od wsparcia innych ludzi. Jak uniknąć zaniedbania? Na to pytanie starała się odpowiedzieć Beata Baron, Dyrektor Sekretariatu Edukacji przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. – Skutki zaniedbania u dzieci mogą wiązać się z brakiem poczucia własnej wartości, trudności nawiązywaniu trwałych relacji czy opóźnienia edukacyjnego – podkreśliła Baron.

Najczęstszą formą przemocy jest jednak przemoc psychiczna. Należy ona także do tego rodzaju przemocy, który najtrudniej udowodnić. Jest wszechobecna i towarzyszy także innym rodzajom agresji. – Do obszaru przemocy psychicznej należy ocenianie, oskarżanie, szantażowanie, grożenie lekceważenie, krytykowanie i krzyczenie – wymienia Izabela Lewosińska, kolejny prelegent spotkania. – Kiedy doświadczasz takiej przemocy, natychmiast zapewnij sobie pomoc. Nie pozwól, aby ten zły wzorzec się utrwalił. – zaznacza terapeutka.

Niestety wielokrotnie agresja ma także charakter seksualny. – Nie chodzi tylko o gwałt, ale także o inne zachowania, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić – powiedziała Paula Sztrubel-Berbeć, socjolog i terapeuta.  – Sami często nie respektujemy granic dzieci, kiedy je przytulamy lub łaskoczemy a dziecko wyraża sprzeciw. To pierwszy krok, kiedy pokazujemy dziecku, że jego granice nie są ważne – zaznacza socjolog. – Nikt nie ma prawa na dotykanie i przekraczanie granic cielesnych bez naszej zgody – dodaje.

Pani Paula Sztrubel-Berbeć poprowadziła wykład na temat przemocy seksualnej

Kiedy dostrzegamy pewne rodzaje przemocy można nabrać wrażenia, że przemoc ekonomiczna jest najmniej znacząca. Nic bardziej mylnego. – Objawy takiej przemocy nie powinny być ignorowane. Żadna przemoc nie występuje samodzielnie i zawsze towarzyszą jej inne negatywne działania – zaznacza Małgorzata Rykucka, coach i trener. – Jeżeli nie mamy wpływu na ważne decyzje finansowe w rodzinie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy ofiarą przemocy ekonomicznej. A jeżeli sami podejmujemy decyzje za drugą osobę i zbyt mocno ją kontrolujemy, to być może jesteśmy sprawcami przemocy – zaznacza Rykucka.  

Konferencja to nie tylko wykłady, ale także panele dyskusyjne. W pierwszym z nich uczestnicy dyskutowali o tym jak zapobiegać przemocy. Drugi poświęcony był zagadnieniu właściwej reakcji na agresję. Spotkanie zakończone zostało częścią pytań i odpowiedzi.

– W przypływie informacji na temat ilości śmierci z powodu Covid-19 czy informacji wojennych, nie mówi się o tym, że co drugi dzień w Polsce ginie kobieta w wyniku stosowania przemocy domowej – przypomina pastor Marek Rakowski podsumowując spotkanie. – A przecież cierpią nie tylko kobiety. Również dzieci, również mężczyźni. Przemoc ma nie tylko fizyczny, ale też emocjonalny, finansowy, seksualny, a nawet duchowy wymiar. Dlatego cieszę się, że mogliśmy o tym mówić podczas konferencji. Edukacja pomaga ofiarom, ale też ma znaczenie profilaktyczne. Chcemy czynić ten świat lepszym i dlatego nie możemy pomijać milczeniem tego tematu – dodaje Rakowski.

Wszystkie wykłady jak i panele dyskusyjne dostępne są na kanale Nadzieja.TV w serwisie YouTube.

AAI

Nagrania wideo: