Wolność religijna i prawa człowieka tematem konferencji w Rumunii

Międzynarodowa konferencja naukowa, która odbyła się w Bukareszcie w Rumunii w dniach 22-23 listopada, miała na celu podkreślenie związku między wolnością religijną a prawami człowieka.

24 GRUDNIA 2023 (NR 963) [adventistreview.org| Opr. Daniel Kluska]

Tematem międzynarodowej konferencji naukowej było „Znaczenie wolności i praw człowieka w kontekście światowych kryzysów, edukacji i rozwoju cyfryzacji”.

Głównym celem spotkania było omówienie znaczenia wolności religijnej i sumienia, edukacji i praw człowieka w kontekście globalnych kryzysów. Poruszono także temat bezpieczeństwa społecznego i demokracji w powiązaniu z wolnością wyznania religii i sumienia. Kwestie te stały się głównym tematem krótkich wykładów w trakcie samego wydarzenia.

Konferencja miała także na celu zgromadzenie czołowych badaczy, przywódców religijnych i naukowców z różnych środowisk kulturowych, religijnych i politycznych, a także ze świata IT.

John Graz przemawia do uczestników konferencji. Po jego lewej stronie siedzi Paulo Macedo, dyrektor ds. komunikacji w Wydziale Intereuropejskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (EUD), który jest również sekretarzem generalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Obrony Wolności Religijnej. [Zdjęcie: EUD]

Dziennik Wolności Sumienia

Z okazji wydania 11. tomu Dziennika Wolności Sumienia, który jest wydawany przez Asociația Conștiință și Libertate (Stowarzyszenie Sumienia i Wolności) w Rumunii, uczestnicy konferencji zaprezentowali artykuły naukowe w języku rumuńskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Streszczenie i kluczowe zagadnienia poruszane w referatach, zostały przedstawione w języku angielskim. Prezentacje opierały się na pracach badawczych, które także zostały włączone do publikacji.

Wydanie Dziennika miało miejsce we współpracy z rumuńskim Sekretariatem ds. Religijnych przy rządzie Rumunii, Politechniką w Bukareszcie, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wolności Religijnej (IRLA, z siedzibą w USA), Międzynarodowym Stowarzyszeniem na rzecz Obrony Wolności Religijnej (AIDLR, Szwajcaria) oraz Instytutem Studiów nad Pokojem (USA).

Według naukowców i ekspertów stojących za publikacją, kolejnym krokiem jest rozpowszechnienie znacznej liczby egzemplarzy tego dzieła, które ma ” wartość zarówno naukową jak i społeczną”. Liderzy oczekują, że czasopismo będzie dystrybuowane do jak najszerszego grona odbiorców.

– Z perspektywy AIDLR praca Stowarzyszenia ‘Sumienie i Wolność’ jest w Rumunii wyjątkowa – powiedział sekretarz generalny AIDLR Paulo Macedo. – Zakres, głębia i jakość czasopisma, a także długość jego istnienia, stanowią imponujący wkład w badania na temat wolności religijnej – dodaje.

– Wydarzenia promowane przez stowarzyszenie w rumuńskim parlamencie a także na uczelniach wyższych są zawsze potrzebne i odnoszą się do aktualnych potrzeb społecznych. Mogą stać się także istotnym tematem spotkań liderów rządowych, naukowców, duchownych a także studentów. AIDLR uznaje i w pełni wspiera tę wyjątkową pracę – powiedział Macedo.

AAI