Wolność religijna w pandemii

Na ubiegłotygodniowym sympozjum COVID-19, którego organizatorem był Wydział Transeuropejski Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (TED), specjaliści z różnych dyscyplin odpowiadali na kluczowe pytania dotyczące pandemii koronawirusa, swobód obywatelskich a także stosowania szczepionek.

24 STYCZNIA 2022 (NR 847) [TED.ADVENTIST.ORG / OPR.DANIEL KLUSKA]

Sympozjum, które odbyło się 19 stycznia „Szczepionki, wolność i miłość bliźniego” było transmitowane za pośrednictwem kanału TED w serwisie YouTube. Transmisję na żywo oglądało ponad 400 widzów a w momencie pisania tego artykułu materiał obejrzało już ponad 3 tys. ludzi. Uczestnikami spotkania byli dwaj lekarze, teolog i adwokatka, którzy wygłosili cztery prezentacje a następnie przez ponad godzinę odpowiadali na pytania widzów.

Dr Ganoune Diop

Dr Ganoune Diop, dyrektor Departamentu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej (PARL) Generalnej Konferencji Adwentystów Dnia Siódmego, przedstawił znaczenie i charakter wolności religijnej. Chociaż wyraźnie popierał indywidualne wybory, Diop stwierdził, że „nasze osobiste przekonania nie powinny stać w sprzeczności z odpowiedzialnością społeczną” i nazwał pandemię COVID-19 „kwestią zdrowia publicznego a także sprawą życia i śmierci… a nie wolności religijnej”. Diop spędził ostatnią część swojej prezentacji na obalaniu powszechnych mitów na temat szczepionki. – Zredukowanie biblijnego znaku bestii do szczepionki jest po prostu świętokradztwem – zaznaczył Diop. Podkreślił również to, aby nie czynić ze szczepionki pewnego rodzaju i broni i aby szanować tych, którzy z jej przyjęciem się nie zgadzają.

Mec. Jennifer Woods

Adwokatka Jennifer Woods, zastępca dyrektora PARL przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów przedstawiła w swojej prezentacji krótką historię szczepień i ich znaczenie w zwalczaniu chorób. Wood omówiła również obowiązek szczepień i napięcia między ochroną wolności jednostki a zdrowiem publicznym. – Aby etycznie uzasadniać obowiązkowość szczepionek, korzyści muszą przewyższać ryzyko – powiedziała. Wood zakończyła swoją prezentację stwierdzeniem, że niektóre zastrzeżenia dotyczące szczepionek nie są kwestią wolności religijnej a jako chrześcijanie powinniśmy być ostrożni przy rozważaniu tej sprawy.

Dr Peter Landless

Dr Peter Landless, dyrektor Departamentu Zdrowia Generalnej Konferencji Adwentystów podzielił się przemyśleniami na temat tego, jak mądrze żyć podczas pandemii a także poza nią. Potwierdzając znaczenie zdrowego stylu życia i naturalnych środków, Landless zaznaczył: – To nie jest kwestia wyboru „albo to, albo tamto” ale raczej zastosowania jednego i drugiego rozwiązania. – Zaufanie Bogu jest podstawą, ale immunizacja będzie wsparciem dla odporności – powiedział.  Landless zakończył swoją prezentację, podkreślając znaczenie szanowania wszystkich poglądów w kwestii szczepionek.

Dr Carlos Casiano

Ostatnim mówcą był dr Carlos Casiano, profesor medycyny i mikrobiologii na Uniwersytecie Loma Linda w Stanach Zjednoczonych, który przedstawił przegląd aktualnego naukowego i medycznego zrozumienia pandemii COVID-19. Casiano potwierdził, że „COVID-19 jest trzecią najbardziej śmiertelną pandemią w ciągu ostatnich 100 lat”, po hiszpańskiej grypie i pandemii HIV/AIDS. – 5,5 miliona ludzi zmarło z powodu COVID-19, a statystyki cały czas rosną, po dodaniu nadmiernej liczby zgonów – zaznaczył Casiano. Ponieważ pandemia sama nie zniknie, Casiano wezwał wszystkich do przyjęcia odpowiedzialnego i naukowo uzasadnionego podejścia. Casiano wyjaśnił również, jak ważne jest noszenie odpowiednich masek i dlaczego samo jej noszenie nie oznacza oddychania własnym dwutlenkiem węgla. Ostatnia część tej prezentacji została poświęcona wyjaśnieniu, jak działają szczepionki, z czego zostały stworzone i dlaczego nawet zaszczepione osoby chorują na COVID-19.

– Szczepionki nie zapobiegają przedostawaniu się infekcji do naszego organizmu, ale zapobiegają poważnym konsekwencjom – podkreślił Casiano.

Czas pytań i odpowiedzi

Pastor Patrick Johnson

Patrick Johnson, Dyrektor Sekretariatu Kaznodziejstwa przy TED poprowadził część związaną z odpowiedziami na pytania widzów a wśród nich m.in.: „Czy długoterminowej perspektywie czasu szczepionki są bezpieczne?”, „Jak możemy sprawdzić informacje o szczepionkach?”, „A co, jeśli szczepionka jest wymagana do chodzenia do Kościoła?”. Prelegenci zakończyli tą część podkreślając, że przesłanie Kościoła Adwentystów dotyczące zdrowia i szczepień – szczególnie w kontekście zagrożenia zdrowia publicznego – idą w parze. One się nie antagonizują, ale wzajemnie uzupełniają.

AAI