Wspólne oświadczenie rosyjskich i ukraińskich liderów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W specjalnym oświadczeniu adwentystyczni liderzy z Rosji, Ukrainy oraz innych krajów Europy Wschodniej wezwali wszystkich członków kościoła oraz „ludzi dobrej woli” do uczestnictwa w „służbie pojednania”.

„Wzywamy wszystkich wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego do powstrzymania się od udziału politycznych działaniach, które mogłyby doprowadzić do dalszej eskalacji napięcia. Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w działania pokojowe, do modlitwy o pokojowe rozwiązanie wszystkich konfliktów, jak również do tworzenia atmosfery przyjaźni, braterstwa i współpracy, przyczyniając się do zrozumienia innych kultur systemów ideologicznych oraz budując dobre relacje między ludźmi wszystkich ras, narodowości, religii oraz przekonań politycznych” – czytamy w oświadczeniu.

To jedyne oficjalne stanowisko Kościoła w sprawie ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Wszystkie inne oświadczenia pojawiające się poza oficjalnymi kościelnymi kanałami powinny być postrzegane jedynie jako poglądy osób prywatnych.

Oświadczenie zostało podpisane przez liderów z Wydziału Euroazjatyckiego, Białoruskiej Unii Kościołów, Kaukaskiej Unii Misyjnej, Wschodnio Rosyjskiej Unii Misyjnej, Daleko Wschodniej Unii Kościołów, Mołdawskiej Unii Kościołów, Trans-Kaukaskiej Unii Kościołów, Ukraińskiej Unii Kościołów oraz Zachodnio Rosyjskiej Unii Kościołów.

W tym samym czasie adwentystyczna telewizja na Ukrainienadaje na żywo codzienny maraton modlitewny: „Bóg uratuje Ukrainę”, który stanowi wyraz jedności oraz przebaczenia. Co ciekawe Hope Channel Ukraine, to jedyny chrześcijański kanał w kraju, który bezpośrednio zareagował na polityczny kryzys.

Sytuacja polityczna na Ukrainie jest wciąż niezwykle napięta, a w ostatnich tygodniach jeszcze bardziej zaostrzył ją ukraińsko-rosyjski konflikt wokół Krymu. 16 marca odbędzie się referendum w sprawie przyłączenia tego regionu do Federacji Rosyjskiej.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Kijów, Ukraina `{`Adventist News Network, tłum. D. Maikowski/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]