Wybrano Zarząd i Radę Kościoła

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Podczas odbywającego się w Podkowie Leśnej XXI Zjazdu Kościoła, zebrani delegaci dokonali wyboru Zarządu i Rady Kościoła na kolejną pięcioletnią kadencję. Zarząd Kościoła tworzą: pastor Jarosław Dzięgielewski (przewodniczący), pastor Marek Rakowski (sekretarz) oraz pastor Maksymilian Szklorz (skarbnik).

ZARZĄD KOŚCIOŁA

Dziegielewski_JaroslawPASTOR JAROSŁAW DZIĘGIELEWSKI – PRZEWODNICZĄCY KOŚCIOŁA

Służbę duszpasterską rozpoczął 27 lat temu w zborze Warszawa-Centrum. W 1994 roku został wybrany sekretarzem/skarbnikiem Diecezji Zachodniej. Następnie, w latach 2000-2003 pełnił funkcję seniora okręgu pomorskiego. Swoją służbę kontynuował jako Przewodniczący Diecezji Wschodniej (2003-2011) oraz Przewodniczący Diecezji Południowej (od 2011 roku). XXI Zjazd Kościoła w roku 2013 powierzył pastorowi Jarosławowi Dzięgielewskiemu urząd Przewodniczącego Kościoła Adwentystów D.S. w RP. Prywatnie jest mężem i ojcem trójki dzieci.

Rakowski_MarekPASTOR MAREK RAKOWSKI – SEKRETARZ KOŚCIOŁA

XXXIX Zjazd Diecezji Południowej powierzył mu funkcję sekretarza diecezji oraz sekretarza ds. młodzieży. Wybierany był na ten urząd czterokrotnie. Od 2003 roku powierzono mu dodatkowo prowadzenie oddziału rodziny. W 2007 roku otrzymał certyfikat dyplomowanego konsultanta ds. rodziny na podstawie przebytych szkoleń organizowanych przez Wydział Transeuropejski Generalnej Konferencji. Wraz z małżonką Aliną, z domu Włodarczyk, poślubioną w 1987 roku, specjalizują się w poradnictwie małżeńskim organizując i prowadząc między innymi seminaria na temat budowania więzi małżeńskich. XX Zjazd Kościoła w roku 2008 powierzył pastorowi Markowi Rakowskiemu urząd Sekretarza Kościoła Adwentystów D.S. w RP. Tę samą funkcję będzie pełnił również podczas kolejnej kadencji Zarządu Kościoła.

Szklorz MaksymilianPASTOR MAKSYMILIAN SZKLORZ – SKARBNIK KOŚCIOŁA

W 1993 r. XVI Zjazd Kościoła powierzył mu urząd Skarbnika Kościoła, który po kolejnych wyborach w latach 1998, 2003, 2008 i 2013, piastuje do dziś. W latach 1997-1999 kierował działalnością oddziału ADRA-Polska, a ponadto od 1997 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. W 1988 roku zawarł związek małżeński z Haliną Bar. Urodziło im się dwoje dzieci: Małgorzata i Paweł. Jego hobby to kolekcjonowanie map, tenis stołowy, w zakresie teologii zaś kwestie związane z szafarstwem. Skromnym marzeniem – odwiedzić Egipt i Madagaskar.

RADA KOŚCIOŁA

 • pastor Jarosław Dzięgielewski (przewodniczący Kościoła)
 • pastor Marek Rakowski (sekretarz Kościoła)
 • pastor Maksymilian Szklorz (skarbnik Kościoła)
 • pastor Mirosław Karauda (przewodniczący Diecezji Wschodniej)
 • pastor Ryszard Jankowski (przewodniczący Diecezji Zachodniej)
 • przewodniczący Diecezji Południowej (którego w najbliższym czasie powoła Rada Diecezji Południowej)
 • Anna Słonecka-Polok (przedstawiciel instytucji kościelnych, rektor WSTH)
 • pastor Mariusz Sobkowiak (przedstawiciel grona kaznodziejskiego)

RADNI NIEZATRUDNIENI W KOŚCIELE:

 • Barbara Świder (radna z ramienia Diecezji Wschodniej)
 • Robert Sierakowski (radny z ramienia Diecezji Wschodniej)
 • Włodzimierz Tarasiuk (radny z ramienia Diecezji Wschodniej)
 • Daniel Kania (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)
 • Marek Chełmiński (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)
 • Marian Cała (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)
 • Andrzej Gorzkowicz (radny z ramienia Diecezji Południowej)
 • Dariusz Głowacki (radny z ramienia Diecezji Południowej)
 • Marzena Gierak (radna z ramienia Diecezji Południowej)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa … `{`Daniel Maikowski/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]