Wychodzisz czy zostajesz w Babilonie?

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”1 WRZEŚNIA 2018 (NR 656) `{`WIDAR URSETT/TŁUM.:DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Dr Jeff Brown wiele osiągnął. Niektóre informacje zostały podane tuż przed tym, jak w piątkowy wieczór, w ramach Konferencji Pastorów Wydziału Transeuropejskiego, miał podzielić się z uczestnikami Bożym Słowem: pastor, autor, lider, przyjaciel… Lista ciągnęła się dalej. 

Jego nauczanie tego wieczoru było wyjątkowe, pochodziło głęboko z serca i chyba na długo pozostanie w pamięci uczestników konferencji. Przewrotnie Brown zaznaczył, że mamy pozostać w Babilonie. W przeciwnym wypadku jego niepowodzenie będzie także naszą porażką.

Oczywiście te myśli zostały rozwinięte w trakcie trwania wieczornego nauczania, w oparciu o słowa proroka Jeremiasza:

(4) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu: (5) Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! (6) Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki; Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. (7) A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! 

Księga Jeremiasza 29, 4-7

Pastor Brown był bardzo bezpośredni a jego wystąpienie wykazywało szczególną troskę o misję kościoła. Z pewnością nie był sam. Clair – jedna ze słuchaczek – podkreśliła: – To było niesamowite. Zwyczajnie się popłakałam.

Zapewne wydaje Ci się to nieco podejrzane, że jeden z liderów Kościoła mówi o tym, abyśmy pozostali w Babilonie. Jednak za każdym razie kiedy pastor Brown mówił o Babilonie, nie używał tej nazwy w kontekście profetycznym, ale jako metafory dla naszych miast, zsekularyzowanego społeczeństwa czy nawet naszych sąsiadów. Chciał mieć pewność, że jest rozumiany właściwie, zatem przywołał także tekst samego Chrystusa:

(15) Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. „

Ewangelia Jana 17, 15 

– Zatem powinniśmy wyjść, czy wprowadzić się do Babilonu? Wprowadź się do Babilonu, ale niech Babilon nie wprowadzi się do ciebie!

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=7_jMzLs7IXo” title=”Wieczorny program i kazanie pastora Browna.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Dr Brown zwrócił uwagę na trzy aspekty:

  1. W Babilonie możesz doświadczyć cierpienia
  2. W Babilonie możesz doświadczać radości
  3. W Babilonie możesz doświadczyć wypełnienia się Bożych obietnic

Kiedy wyjdziemy poza swoją strefę komfortu możemy doświadczyć cierpienia, poprzez kontakty z ludźmi, których unikamy. Bóg pragnie jednak, abyśmy potrafili przytulić każdego człowieka i w ten sposób świadczyć o Bogu w niezwykle praktyczny sposób. Obietnica dana przez Boga mówi, że jeżeli nasze otoczenie będzie się pozytywnie rozwijać, my także z tego skorzystamy.

– To jedyny sposób aby misja posuwała się naprzód. Nie spełnimy naszej roli izolując się od społeczeństwa.

Kończąc swoje wystąpienie Dr Brown posłużył się paradoksalnymi aluzjami, pozwalając aby każdy mógł wyciągnąć własne wnioski.

– Wiem, że czytamy: Nie kochajcie świata ani rzeczy, które są na świecie. Ale cieszę się, że kiedy „przerzucisz kartkę” przeczytasz: Albowiem tak Bóg umiłował świat…

– Wiem, że czytamy: Przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga. Ale ciesze się, że kiedy „przerzucisz kartkę” przeczytasz:Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił…

– Wiem, że śpiewamy: Ten świat nie jest moim domem. Ale ciesze się, że kiedy „przerzucisz kartkę” zaśpiewasz: To Ojca mego świat.

– Wiem, że mówimy: Wyjdź z Babilonu. Ale ciesze się, że przerzuciłeś kartkę i wprowadziłeś się do Babilonu.

A czy Ty przerzuciłeś jakieś kartki? To jest prawdziwe wyzwanie. Przerzucajmy strony. Bez przestanku.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]