Adwentystyczne radio AWR uruchomiło „mobilny” projekt na Ukrainie

Adwentystyczne radio AWR uruchomiło „mobilny” projekt na Ukrainie

Z inicjatywy prezesa Adventist World Radio (AWR) Duane’a McKeya i Wasilija Makarczuka, europejskiego dyrektora regionalnego AWR, powstała specjalna naczepa, która będzie podróżować po terenie Ukrainy. Celem projektu jest pomoc mieszkańcom różnych regionów tego kraju, zwłaszcza terytoriów dotkniętych skutkami wojny.

„GEDEON” w Załęczu Wielkim. Sprawozdanie ze zjazdu drużyn.

„GEDEON” w Załęczu Wielkim. Sprawozdanie ze zjazdu drużyn.

Ogólnopolski Zjazd Drużyn 2022, Związku Harcerstwa Adwentystycznego odbył się w dniach 28 października – 1 listopada, pod hasłem „GEDEON”, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim. Udział w zjeździe wzięło 13 drużyn z całej Polski co przełożyło…

Adwentystyczny kanał telewizyjny dotrze do 4 milionów ludzi w Ameryce Południowej

Adwentystyczny kanał telewizyjny dotrze do 4 milionów ludzi w Ameryce Południowej

Sygnał adwentystycznej telewizji Nuevo Tiempo (oddziału Hope Channel) z programami w języku hiszpańskim, wszedł 30 września do usługi nadawczej DirecTV, jednego z głównych operatorów płatnej telewizji w Ameryce Południowej. Dzięki temu programy trafią do ponad 4 mln. nowych użytkowników…

Idąc dalej. Sprawozdanie z konferencji medialnej w Bukareszcie.

Idąc dalej. Sprawozdanie z konferencji medialnej w Bukareszcie.

Ponad 180 liderów komunikacji z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego spotkało się w Bukareszcie w Rumunii na konferencji Global Adventist Internet Network (GAiN Europe) w dniach 14-18 października 2022. Wydarzenie pod tytułem „Forward: Keep Moving” (tłum. naprzód: podążaj dalej) zgromadziło…


Serwisem Adwent.pl kieruje Adwentystyczna Agencja Informacyjna (AAI) która jest wewnętrzną działającą w strukturze Sekretariatu Komunikacji i Mediów, powołaną do istnienia uchwałą Rady Kościoła z dnia 26 marca 2001 r. nr 22[178]2001.

AAI kieruje Daniel Kluska, dyrektor Komunikacji i Mediów. Kontakt: e-mail (daniel.kluska@adwent.pl), tel. +48 22 3131 431, 3131 432, fax: +48 22 3131 500. Redaguje zespół: Marek Rakowski i Daniel Kluska.

Copyright ©. AAI zezwala na przedrukowywanie w całości lub części informacji i zdjęć przez nią publikowanych pod warunkiem wyraźnego oznaczenia ich źródła, np.: „źródło: Adwentystyczna Agencja Informacyjna” i nazwiska autora zdjęć. AAI zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadsyłanych bądź wykorzystanych materiałów.