Schronienie, ewakuacja, pomoc finansowa i psychologiczna. ADRA Polska działa kompleksowo na rzecz uchodźców

Schronienie, ewakuacja, pomoc finansowa i psychologiczna. ADRA Polska działa kompleksowo na rzecz uchodźców

Ponad 4,16 mln uchodźców z Ukrainy przekroczyło polsko-ukraińską granicę od początku agresji Rosji na ten kraj. Sytuacja, oczekiwania i potrzeby tej grupy ulegają stopniowej zmianie. Pojawiają się nowe problemy, czas na bardziej kompleksową pomoc – oceniają działacze Fundacji ADRA…


Serwisem Adwent.pl kieruje Adwentystyczna Agencja Informacyjna (AAI) która jest wewnętrzną działającą w strukturze Sekretariatu Komunikacji i Mediów, powołaną do istnienia uchwałą Rady Kościoła z dnia 26 marca 2001 r. nr 22[178]2001.

AAI kieruje Daniel Kluska, dyrektor Komunikacji i Mediów. Kontakt: e-mail (daniel.kluska@adwent.pl), tel. +48 22 3131 431, 3131 432, fax: +48 22 3131 500. Redaguje zespół: Marek Rakowski i Daniel Kluska.

Copyright ©. AAI zezwala na przedrukowywanie w całości lub części informacji i zdjęć przez nią publikowanych pod warunkiem wyraźnego oznaczenia ich źródła, np.: „źródło: Adwentystyczna Agencja Informacyjna” i nazwiska autora zdjęć. AAI zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadsyłanych bądź wykorzystanych materiałów.