Kalendarium szczególnych dni i darów

Kalendarium 2021 roku

DARY DATA PRZEZNACZENIE DARÓW
Dzień Wydawnictwa Znaki Czasu
(2 część nabożeństwa)
09.01.2021 Wydawnictwo Znaki Czasu
Dzień Szafarstwa
(2 część nabożeństwa)
06.02.2021 Projekt Zarządu Kościoła
Dzień Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej
(2 część nabożeństwa)
20.02.2021 Korespondencyjna Szkoła Biblijna
Dary Tygodnia Młodzieży
(2 część nabożeństwa)
13.03.2021 Diecezje, fundusz młodzieży
Dary 13-tej soboty
(1 część nabożeństwa)
27.03.2021 Projekt Wydziału Euro-Azjatyckiego
Projekt Diecezji Wschodniej
(1 część nabożeństwa)
27.03.2021 Diecezja Wschodnia
Dzień ORTV „Głos Nadziei”
(2 część nabożeństwa)
24.04.2021 Ośrodek Radiowo-Telewizyjny
Dzień Misji Globalnej
(2 część nabożeństwa)
15.05.2021 Diecezje, fundusz misyjny
Dzień  Edukacji Adwentystycznej
(2 część nabożeństwa)
05.06.2021 Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna
Dary 13-tej soboty
(1 część nabożeństwa)
26.06.2021 Projekt Wydziału Środkowo-Amerykańskiego
Projekt Zarządu Kościoła
(1 część nabożeństwa)
26.06.2021 Zarząd Kościoła
Dzień Harcerstwa Adwentystycznego
(2 część nabożeństwa)
11.09.2021 Zarząd Kościoła, fundusz ZHA
Dary 13-tej soboty
(1 część nabożeństwa)
25.09.2021 Projekt Wydziału Północno-Amerykańskiego
Projekt Diecezji Zachodniej
(1 część nabożeństwa)
25.09.2021 Diecezja Zachodnia
Dzień Żniwo-Dziękczynny
(2 część nabożeństwa)
09.10.2021 Diecezje, wskazane cele
Doroczne dary ofiarności
(2 część nabożeństwa)
13.11.2021 Generalna Konferencja, misja globalna
Dzień Dobroczynności
(2 część nabożeństwa)
04.12.2021 Chrześcijańska Służba Charytatywna
Dary 13-tej soboty
(1  część nabożeństwa)
25.12.2021 Projekt Wydziału Azji Północnego

Pacyfiku

Projekt Diecezji Południowej
(1 część nabożeństwa)
25.12.2021 Diecezja Południowa