Kalendarium szczególnych dni i darów

Kalendarium 2019 roku

Data Wydarzenie
05.01.2019 Dzień Wolności Religijnej
09-19.01.2019 10 Dni Modlitw
12.01.2019 Dzień WZC
19.01.2019 Dzień Postu i Modlitwy
09.02.2019 Dzień Szafarstwa
23.02.2019 Dzień KSB
02.03.2019 Światowy Dzień Misji Kobiet
09.03.2019 Rozpoczęcie Tygodnia Młodzieży
16.03.2019 Zakończenie Tygodnia Młodzieży – Światowy Dzień Młodzieży
30.03.2019 Dary 13 -tej  Soboty
30.03.2019 Projekt Diecezji Wschodniej
06.04.2019 Dzień ORTV “Głos Nadziei”
18.05.2019 Dzień Misji Globalnej
25.05.2019 Dzień Rodziny Chrześcijańskiej
08.06.2019 Dzień Edukacji Adwentystycznej
29.06.2019 Dary 13 -tej  Soboty
29.06.2019 Projekt Zarządu Kościoła
07.09.2019 Dzień ZHA Pathfinder
28.09.2019 Dary 13 -tej  Soboty
28.09.2019 Projekt Diecezji Zachodniej
12.10.2019 Dzień Żniwno-Dziękczynny
19.10.2019 Dzień Stworzenia
02-09.11.2019 Tydzień Modlitwy
09.11.2019 Doroczne Dary Ofiarności
23.11.2019 Dzień PSZR
07.12.2019 Dzień Dobroczynności
28.12.2019 Dary 13 -tej  Soboty
28.12.2019 Budowa Domu Modlitwy w Chrzanowie