Kalendarium szczególnych dni i darów

Kalendarium 2021 roku

DARY DATA PRZEZNACZENIE DARÓW
Dzień Wydawnictwa Znaki Czasu
(2 część nabożeństwa)
09.01.2021 Wydawnictwo Znaki Czasu
Dzień Szafarstwa
(2 część nabożeństwa)
06.02.2021 Projekt Zarządu Kościoła
[ZOBACZ FILM]
Dzień Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej
(2 część nabożeństwa)
20.02.2021 Korespondencyjna Szkoła Biblijna
[ZOBACZ FILM]
Dary Tygodnia Młodzieży
(2 część nabożeństwa)
20.03.2021 Diecezje, fundusz młodzieży
[ZOBACZ FILM]
Dary 13-tej soboty
(1 część nabożeństwa)
27.03.2021 Projekt Wydziału Euro-Azjatyckiego
Projekt Diecezji Wschodniej
(1 część nabożeństwa)
27.03.2021 Diecezja Wschodnia – OLSZTYN
[ZOBACZ FILM]
Dzień ORTV „Głos Nadziei”
(2 część nabożeństwa)
24.04.2021 Ośrodek Radiowo-Telewizyjny
Dzień Misji Globalnej
(2 część nabożeństwa)
15.05.2021 Diecezje, fundusz misyjny
Dzień  Edukacji Adwentystycznej
(2 część nabożeństwa)
05.06.2021 Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna
Dary 13-tej soboty
(1 część nabożeństwa)
26.06.2021 Projekt Wydziału Środkowo-Amerykańskiego
Projekt Zarządu Kościoła
(1 część nabożeństwa)
26.06.2021 Zarząd Kościoła
Dzień Harcerstwa Adwentystycznego
(2 część nabożeństwa)
11.09.2021 Zarząd Kościoła, fundusz ZHA
Dary 13-tej soboty
(1 część nabożeństwa)
25.09.2021 Projekt Wydziału Północno-Amerykańskiego
Projekt Diecezji Zachodniej
(1 część nabożeństwa)
25.09.2021 Diecezja Zachodnia
Dzień Żniwo-Dziękczynny
(2 część nabożeństwa)
09.10.2021 Diecezje, wskazane cele
Doroczne dary ofiarności
(2 część nabożeństwa)
13.11.2021 Generalna Konferencja, misja globalna
Dzień Dobroczynności
(2 część nabożeństwa)
04.12.2021 Chrześcijańska Służba Charytatywna
Dary 13-tej soboty
(1  część nabożeństwa)
25.12.2021 Projekt Wydziału Azji Północnego

Pacyfiku

Projekt Diecezji Południowej
(1 część nabożeństwa)
25.12.2021 Diecezja Południowa

Media