Kalendarium 2022 roku


Kalendarz Dni Szczególnych w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego ustalany jest na każdy rok z góry i akceptowany przez Radę Kościoła. Szczegółowe informacje i okolicznościowe informacje znajdują się także w Kwartalnikach Lekcji Biblijnych, dostępne w sklepie Wydawnictwa Znaki Czasu.

DATA

SZCZEGÓŁY

05-15.01.2022

10 Dni Modlitw

08.01.2022

Dzień WZC

15.01.2022

Dzień Postu i Modlitwy

  22.01.2022

Dzień Wolności Religijnej

05.02.2022

Dzień Szafarstwa

19.02.2022

Dzień KSB

5.03.2022

Światowy Dzień Misji Kobiet

12.03.2022

Rozpoczęcie Tygodnia Młodzieży

19.03.2022

Zakończenie Tygodnia Młodzieży – Światowy Dzień Młodzieży

26.03.2022

Dary 13 -tej  Soboty – projekt Wydziału Południowej Azji i Pacyfiku,  Southern Asia-Pacific Division (SSD)

26.03.2022

Projekt Zarządu Kościoła

16.04.2022

Dzień Stworzenia

23.04.2022

Dzień ORTV “Głos Nadziei”

14.05.2022

Dzień Misji Globalnej

21.05.2022

Dzień Rodziny Chrześcijańskiej

11.06.2022

Dzień Edukacji Adwentystycznej

25.06.2022

Dary 13 -tej  Soboty – projekt Wydziału Południowej Afryki i Oceanu Indyjskiego, Southern Africa-Indian Ocean Division (SID)

25.06.2022

Projekt Diecezji Zachodniej

10.09.2022

Dzień Żniwno-Dziękczynny

24.09.2022

Dary 13 -tej  Soboty – projekt Wydziału Południowej Ameryki, South American Division (SAD)

24.09.2022

Projekt Diecezji Południowej

8.10.2022

Dzień ZHA Pathfinder

22.10.2022

Dzień Dziedzictwa Adwentystycznego

05.11-12.11.2022

Tydzień Modlitwy

12.11.2022

Doroczne Dary Ofiarności

03.12.2022

Dzień Dobroczynności (ChSCh)

24.12.2022

Dary 13 -tej  Soboty – projekt Wydziału

24.12.2022

Projekt Diecezji Wschodniej (Puławy)

Media