Kalendarium szczególnych dni i darów

Kalendarium 2020 roku

DARY

DATA

PRZEZNACZENIE DARÓW

Dzień Wydawnictwa Znaki Czasu

(2 część nabożeństwa)

11.01.2020 Wydawnictwo Znaki Czasu
Dzień Szafarstwa

(2 część nabożeństwa)

08.02.2020 Projekt Zarządu Kościoła
Dzień Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej

(2 część nabożeństwa)

22.02.2020 Korespondencyjna Szkoła Biblijna
Dzień Edukacji Adwentystycznej

(2 część nabożeństwa)

12.09.2020 Wyższa Szkoła Teologiczno-

Humanistyczna

Dary 13-tej soboty

(1 część nabożeństwa)

26.09.2020 Projekt Wydziału

Środkowozachodniej Afryki

Projekt Zarządu Kościoła

(1 część nabożeństwa)

26.09.2020 Zarząd Kościoła
Dary 13-tej soboty

(1 część nabożeństwa)

10.10.2020 Projekt Wydziału Intereuropejskiego

Projekt Diecezji Południowej

(1 część nabożeństwa)

10.10.2020

Diecezja Południowa

Dzień ORTV „Głos Nadziei”

(2 część nabożeństwa)

17.10.2020 Ośrodek Radiowo-Telewizyjny
Doroczne dary ofiarności

(2 część nabożeństwa)

14.11.2020 Generalna Konferencja, misja

globalna

Dary 13-tej soboty

(1 część nabożeństwa)

21.11.2020 Projekt Wydziału

Transeuropejskiego

Projekt Diecezji Wschodniej

(1 część nabożeństwa)

21.11.2020 Diecezji Wschodnia
Dzień Dobroczynności

(2  część nabożeństwa)

05.12.2020 ADRA – Polska
Dary 13-tej soboty

(1 część nabożeństwa)

26.12.2020 Projekt Wydziału Azji Północnego

Pacyfiku

Projekt Diecezji Zachodniej

(1 część nabożeństwa)

26.12.2020 Diecezja Zachodnia