Kalendarium 2023 roku


Kalendarz Dni Szczególnych w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego ustalany jest na każdy rok z góry i akceptowany przez Radę Kościoła. Szczegółowe informacje i okolicznościowe informacje znajdują się także w Kwartalnikach Lekcji Biblijnych, dostępne w sklepie Wydawnictwa Znaki Czasu.


Styczeń

 • 04-14.01 Dziesięć Dni Modlitw
 • 07.01        Dzień Wydawnictwa „Znaki Czasu” 04-14.01 Dzień Postu Modlitwy
 • 21.01        Dzień Wolności Religijnej

Luty

 • 04.02        Dzień Szafarstwa
 • 18.02        Dzień Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej

Marzec

 • 04.03        Światowy Dzień Misji Kobiet 11-18.03 Tydzień Młodzieży
 • 18.03        Światowy Dzień Młodzieży 25.03 Dary 13-tej Soboty – projekt Diecezji Południowej i Wydziału Środkowo-Wschodniej Afryki

Kwiecień

 • 15.04 Dzień Stworzenia
 • 22.04 Dzień ORTV „Głos Nadziei”
 • 29.04 Dzień Osób Szczególnej Troski

Maj

 • 13.05 Dzień Misji Globalnej
 • 20.05 Dzień Rodziny Chrześcijańskiej

Czerwiec

 • 10.06 Dzień Edukacji Adwentystycznej
 • 24.06 Dary 13-tej Soboty – projekt Diecezji Wschodniej i Wydziału Intereuropejskiego

Wrzesień

 • 09.09 Dzień Żniwno-Dziękczynny
 • 30.09 Dary 13-tej Soboty – projekt Zarządu Kościoła i Wydziału Transeuropejskiego

Październik

 • 07.10 Dzień ZHA Pathfinder
 • 21.10 Dzień Dziedzictwa Adwentystycznego

Listopad

 • 04-11.11 Tydzień Modlitwy
 • 11.11 Doroczne Dary Ofiarności

Grudzień

 • 02.12 Dzień Dobroczynności (ChSCh)
 • 30.12 Dary 13-tej Soboty – projekt Diecezji Zachodniej i Wydziału Zachodniej i Centralnej Afryki

„Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!
I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.”

Księga Kaznodziei Salomona 3,9-10