Kalendarium szczególnych dni i darów

Kalendarium 2020 roku

Data Wydarzenie
04.01.2020 Dzień Wolności Religijnej
08-18.01.2020 10 Dni Modlitw
11.01.2020 Dzień literatury misyjnej
18.01.2020 Dzień Postu i Modlitwy
08.02.2020 Dzień Szafarstwa
22.02.2020 Dzień KSB
29.02.2020 Światowy Dzień Misji Kobiet
07.03.2020 Rozpoczęcie Tygodnia Młodzieży
14.03.2020 Zakończenie Tygodnia Młodzieży – Światowy Dzień Młodzieży
28.03.2020 Dary 13 -tej  Soboty
28.03.2020 Projekt Diecezji Południowej
18.04.2020 Dzień Stworzenia
25.04.2020 Dzień ORTV “Głos Nadziei”
16.05.2020 Dzień Misji Globalnej
23.05.2020 Dzień Rodziny Chrześcijańskiej
06.06.2020 Dzień Edukacji Adwentystycznej
27.06.2020 Dary 13 -tej  Soboty
27.06.2020 Projekt Diecezji Wschodniej
12.09.2020 Dzień ZHA Pathfinder
26.09.2020 Dary 13 -tej  Soboty
26.09.2020 Projekt Zarządu Kościoła
10.10.2020 Dzień Żniwno-Dziękczynny
24.10.2020 Dzień Dziedzictwa Adwentystycznego
7.11-14.11.2020 Tydzień Modlitwy
14.11.2020 Doroczne Dary Ofiarności
05.12.2020 Dzień Dobroczynności (ADRA)
26.12.2020 Dary 13 -tej  Soboty
26.12.2020 Projekt Diecezji Zachodniej