Informacje Ogólne

W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2013 roku miał miejsce XXI Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Sesje administracyjne odbyły się w auli Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, natomiast zjazdowe nabożeństwo dziękczynne – w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, przy al. Solidarności 74. Celem Zjazdu jest wysłuchanie sprawozdań Zarządu Kościoła z ostatnich pięciu lat, omówienie strategicznego programu działania na następną kadencję oraz powołanie nowej Rady i nowego Zarządu Kościoła

Niniejszy dział stanowi jedyne, pełne i oficjalne internetowe źródło informacji o przebiegu XXI Zwyczajnego Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, oprócz Protokołu Zjazdu, który sporządzony zostanie przez sekretarzy Zjazdu według najlepszej wiedzy i Prawa Kościelnego.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim delegatom na XXI Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, za ich udział w tym szczególnym spotkaniu. Dziękujemy również za pracę, którą wykonali zarówno w czasie przygotowań do Zjazdu, jak i w trakcie jego trwania, a także za wszystkie modlitwy. Przede wszystkim dziękujemy jednak naszemu Bogu, za Jego opiekę i prowadzenie w tym niezwykle ważnym dla Kościoła czasie.

Sprawozdania wszystkich Sekretariatów przedstawiane na Zjeździe są do wglądu w Zarządzie Kościoła.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem, Sekretariat Komunikacji i Mediów

Aktualności

W tym miejscu znajdą się najważniejsze informacje związane z przygotowaniami do Zjazdu, oraz jego przebiegiem, a w tym – szczegółowy program Zjazdu, informacje dla delegatów, informacje dla uczestników sobotniego nabożeństwa dziękczynnego oraz informacje o podjętych decyzjach i wyborach. Ważne komunikaty związane ze Zjazdem będą również umieszczane na oficjalnym profilu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w serwisie Facebook.com (www.facebook.com/adwent)

Porządek i harmonogram obrad

W tym miejscu zawarty jest pełny harmonogram wydarzeń XXI Zjazdu Kościoła Adwentystów D.S. w RP.

Pierwszy Dzień Obrad

Dział ten zawiera wstępną, pierwszą, drugą i trzecią sesję obrad oraz nabożeństwo wieczorne na XXI Zjeździe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

Drugi Dzień Obrad

Dział ten zawiera, czwartą i piątą sesję obrad oraz piątkowe nabożeństwo poranne i wieczorne na XXI Zjeździe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

Sprawozdanie Przewodniczącego Kościoła

Wybrane materiały ze Sprawozdania Przewodniczącego Kościoła za lata 2008–2012.

Sprawozdanie Sekretarza Kościoła

Wybrane materiały ze Sprawozdania Sekretarza Kościoła za lata 2008–2012.

Sprawozdanie Skarbnika Kościoła

Wybrane materiały ze Sprawozdania Skarbnika Kościoła za lata 2008–2012.

Strategia Kościoła 2012-2018

Plan Strategiczny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012-2018.

List Przewodniczącego Kościoła

DRODZY BRACIA I SIOSTRY!

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen.

List do Galacjan 1,3-5

Z radością informuję, iż w dniach od 30 maja do 1 czerwca br. odbędzie się XXI Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Sesje administracyjne odbędą się w auli Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, natomiast zjazdowe nabożeństwo dziękczynne – w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, przy al. Solidarności 74.