Zjazd Kościoła 2013 – Aktualności

W tym miejscu znajdą się najważniejsze informacje związane z przygotowaniami do Zjazdu, oraz jego przebiegiem, a w tym – szczegółowy program Zjazdu, informacje dla delegatów, informacje dla uczestników sobotniego nabożeństwa dziękczynnego oraz informacje o podjętych decyzjach i wyborach. Ważne komunikaty związane ze Zjazdem będą również umieszczane na oficjalnym profilu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w serwisie Facebook.com (www.facebook.com/adwent)

31.05.2013

W piątek delegaci dokonali wyboru Sekretarza i Skarbnika Kościoła w oparciu o konsultacje z nowym Przewodniczącym. Sekretarzem Kościoła został pastor Marek Rakowski, a skarbnikiem – pastor Maksymilian Szklorz. Obaj pełnili te funkcje również podczas kończącej się kadencji Zarządu Kościoła.

Podczas sesji Zjazdu powołano także nową Radę Kościoła, którą obok wymienionych wyżej pastorów tworzyć będą:

 • pastor Mirosław Karauda (przewodniczący Diecezji Wschodniej)
 • pastor Ryszard Jankowski (przewodniczący Diecezji Zachodniej)
 • przewodniczący Diecezji Południowej (którego w najbliższym czasie powoła Rada Diecezji Południowej)
 • Anna Słonecka-Polok (przedstawiciel instytucji kościelnych, rektor WSTH)
 • pastor Mariusz Sobkowiak (przedstawiciel grona kaznodziejskiego)

RADNI NIEZATRUDNIENI W KOŚCIELE:

 • Barbara Świder (radna z ramienia Diecezji Wschodniej)
 • Robert Sierakowski (radny z ramienia Diecezji Wschodniej)
 • Włodzimierz Tarasiuk (radny z ramienia Diecezji Wschodniej)
 • Daniel Kania (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)
 • Marek Chełmiński (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)
 • Marian Cała (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)
 • Andrzej Gorzkowicz (radny z ramienia Diecezji Południowej)
 • Dariusz Głowacki (radny z ramienia Diecezji Południowej)
 • Marzena Gierak (radna z ramienia Diecezji Południowej)
 • Zofia Włodarczyk (przedstawiciel TED)

30.05.2013

30 maja 2013 roku, podczas odbywającego się w Podkowie Leśnej XXI Zwyczajnego Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zebrani delegaci powierzyli funkcję Przewodniczącego Kościoła pastorowi Jarosławowi Dzięgielewskiemu. Będzie on pełnić tę służbę przez najbliższe pięć lat.

Pastor Jarosław Dzięgielewski służbę duszpasterską rozpoczął 27 lat temu w zborze Warszawa-Centrum. W 1994 roku został wybrany sekretarzem/skarbnikiem Diecezji Zachodniej. Następnie, w latach 2000-2003 pełnił funkcję seniora okręgu pomorskiego. Swoją służbę kontynuował jako Przewodniczący Diecezji Wschodniej (2003-2011) oraz Przewodniczący Diecezji Południowej (od 2011 roku). Prywatnie jest mężem i ojcem trójki dzieci.