Zjazd Kościoła 2013 – Porządek i harmonogram obrad

W tym miejscu zawarty jest pełny harmonogram wydarzeń XXI Zjazdu Kościoła Adwentystów D.S. w RP.

PORZĄDEK OBRAD sesji administracyjnej XXI Zjazdu Kościoła

CZWARTEK, 30 maja 2013 r.

Rejestracja delegatów 08.00 – 10.00
Sesja wstępna 10.00 – 11.15
Przerwa 11.15 – 11.30
I Sesja obrad 11.30 – 13.30
Obiad 13.30 – 15.30
II sesja obrad 15.30 – 19.00
Przerwa 17.00 – 17.15
Kolacja 19.00 – 20.30
Nabożeństwo wieczorne 20.30 – 21.00
III sesja obrad 21.00 – 22.15

PIĄTEK, 31 maja 2013 r.

Śniadanie 07.30 – 09.00
Nabożeństwo poranne 09.00 – 10.00
IV Sesja obrad 10.00 – 13.00
Przerwa 11.30 – 11.45
Obiad 13.00 – 15.00
V Sesja obrad* 15.00 – 18.00
Kolacja 18.00 – 19.30
Nabożeństwo wieczorne 19.30 – 20.00

Obrady Komitetów Zjazdowych

Czwartek, 30 maja

13.30 – 15.00 Komitet Organizacyjny
17.00 – 22.30 Komitet Nominacyjny

Piątek, 31 maja

8.00 – do zakończenia obrad – Komitet Nominacyjny