Kalendarium szczególnych dni i darów na rok 2017

Data Wyszczególnienie Podział darów
07.01.2017 Dzień Wolności Religijnej
11-21.01.2017 10 Dni Modlitw
14.01.2017 Dzień WZC 100% WZC
21.01.2017 Dzień Postu i Modlitwy
11.02.2017 Dzień Szafarstwa 100% Zarząd Kościoła
25.02.2017 Dzień KSB 100% KSB
04.03.2017 Światowy Dzień Misji Kobiet
11.03.2017 Rozpoczęcie Tygodnia Młodzieży
18.03.2017 Zakończenie Tygodnia Młodzieży – Światowy Dzień Młodzieży 100% Diecezje
25.03.2017 Dary 13 -tej  Soboty 100% TED
25.03.2017 Studio Hope Channel-Polska 100% Zarząd Kościoła
08.04.2017 Dzień ORTV “Głos Nadziei” 100% ORTV
06.05.2017 Dzień PSZR 100% PSZR
27.05.2017 Dzień Rodziny Chrześcijańskiej
10.06.2017 Dzień Misji Globalnej 100% Diecezje
24.06.2017 Dary 13 -tej  Soboty 100% TED
24.06.2017 Dom Modlitwy w Gliwicach 100% Diecezja Południowa
02.09.2017 Dzień Edukacji Adwentystycznej 100% WSTH
30.09.2017 Dary 13 -tej  Soboty 100% TED
30.09.2017 Dom Modlitwy w Puławach 100% Diecezja Wschodnia
14.10.2017 Dzień Żniwno-Dziękczynny 100% Diecezje
21.10.2017 Dzień Stworzenia
04-11.11.2017 Tydzień Modlitwy
11.11.2017 Doroczne Dary Ofiarności 100% TED
25.11.2017 Dzień Pathfinders
02.12.2017 Dzień Dobroczynności 100% ChSCh lub ADRA-Polska
30.12.2017 Dary 13 -tej  Soboty 100% TED
30.12.2017 Dom Modlitwy w Jeleniej Górze 100% Diecezja Zachodnia