Wydział Transeuropejski odpowiedział na decyzję Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

3 GRUDNIA 2019 (NR 735) [TED/TŁUM.:DANIEL KLUSKA]

W dniach 19-25 listopada w miejscowości Becić w Czarnogórze, odbyła się doroczna Rada Wydziału Transeuropejskiego (TED). W piątek 22 listopada Zarząd Wydziału podjął decyzję, aby poprzeć “stałe zaangażowanie krajów skandynawskich w misję oraz wyrazić solidarność z przywódcami trzech Unii w czasie, kiedy będą poszukiwali najlepszych sposobów na rozwiązanie trudnych kwestii * “.

Wniosek przedstawiony przez Tamása Ócsai’a, przewodniczącego Kościoła Adwentystów na Węgrzech, został przyjęty przeważającą większością głosów, przy poparciu wszystkich pozostałych krajów należących do Wydziału Transeuropejskiego. Celem głosowania było zademonstrowanie troski i poparcia dla Kościoła Adwentystów w Danii, Norwegii i Szwecji, które zostały publiczne ‘ostrzeżone’, podczas ostatniego głosowania na Generalnej Konferencji w październiku 2019. W głosowaniu GC stwierdzono, że wymienione wyżej unie „podjęły działania niezgodne z przepisami służby i praktykami Kościoła Adwentystów”.

Tamas Ocsai, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Węgrzech przedstawia wniosek. [Zdjęcia: Victor Hulbert]

Obecnie Zarządy Kościoła Adwentystów we wszystkich trzech skandynawskich krajach nie ordynują żadnych pastorów, bez względu na płeć. Unia Norweska i Szwedzka udzieliły ogólnej akredytacji na pełnienie służby pastorskiej dla wszystkich pastorów i kobiet-pastorów. W Danii natomiast takie rozwiązanie dotyczy tylko nowych pastorów zatrudnionych po 2015 roku. 

Uznając wysoce egalitarny – dążący do równouprawnienia kobiet i mężczyzn – charakter społeczeństwa skandynawskiego, Kościół Adwentystów w Danii, Norwegii i Szwecji jest zaniepokojony faktem, że obecny status quo mężczyzn i kobiet w służbie, odwrócił uwagę młodzieży i pozostałej społeczności Kościoła od skutecznej misji, ponieważ kwestie równości w Skandynawii są postrzegane jako niezwykle ważne. Ponadto unie skandynawskie uważają, że ich postępowanie jest tymczasowym sposobem na uszanowanie głosowania na sesji Generalnej Konferencji w San Antonio w 2015 r., dotyczącym ordynacji kobiet. Do czasu znalezienia trwałego rozwiązania taki kompromis pozwala na służbę i misję w zgodzie z własnym sumieniem i uwarunkowaniami kulturowymi.

Christine Burt, niezatrudniona delegatka z Anglii na posiedzenie Rady Wydziału Transeuropejskiego i Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Węgrzech Róbert Csizmadia byli wśród tych, którzy zabrali głos w dyskusji na temat wniosku o poparcie unii skandynawskich.

Głosowanie nad przyjęciem wniosku złożonego przez unię węgierską, nastąpiło po zakończeniu dyskusji i oświadczeń z sali a także po komentarzu przewodniczącego Generalnej Konferencji, pastora Teda Wilsona. 

Odpowiedź Generalnej Konferencji

Pastor Wilson odpowiadał na różne komentarze, starając się wyjaśnić drogę do decyzji z październikowej Rady Generalnej Konferencji. – Jesteście częścią rodziny kościelnej i szanujemy was – podkreślił Wilson – Jesteśmy jednak bardzo dużą rodziną. Działania podjęte przez unie skandynawskie – choć są zapewne szczere i pochodzą z serca – to działania wbrew decyzji Generalnej Konferencji podjętej na sesji w San Antonio w 2015 roku. – zaznaczył. Podkreślając sposób, w jaki działa Kościół Adwentystów na całym świecie, Ted Wilson stwierdził: – Musimy współpracować, inaczej się rozpadniemy. Musimy mieć kolegialny szacunek do tego, jakie decyzje wspólnie podejmujemy.

Przewodniczący Generalnej Konferencji, pastor Ted Wilson.

Wydział Transeuropejski działa misyjnie

Raafat Kamal, który jako przewodniczący TED (Wydziału Transeuropejskiego), przewodniczył spotkaniu podkreślił, że w tej chwili Wydział faktycznie porusza się po “nieznanych wodach”. Zauważył także, że mimo wszystko raporty z działań misyjnych krajów Wydziału wyraźnie pokazują, że misja w Europie żyje i ma się naprawdę dobrze. 

Raporty przedstawiane na spotkaniu w Czarnogórze obejmowały misję w ciągu 90-letniej historii TED’u, różnorodne relacje wideo z poszczególnych krajów oraz rosnącą liczbę artykułów zorientowanych na misję, publikowanych na stronie internetowej Wydziału.

Popierając wniosek złożony przez unię węgierską Kamal zauważa, że ​​wyzwania misji nie są niczym nowym w Wydziale. Na przykład w ostatnich latach zjednoczono podzielony kościół na Węgrzech. To wymagało wrażliwości, słuchania, modlitwy i zaangażowania, ale w konsekwencji doprowadziło do jedności i wzrostu.

Kamal stwierdza: – Z tym samym nastawieniem i z tym samym duchem, który towarzyszył nam w trakcie głosowania nad wnioskiem Unii Węgierskiej, Wydział Transeuropejski będzie nadal poszukiwać podobnych, pozytywnych sposobów realizacji misji w kontekście różnorodnych kultur naszego Wydziału – stwierdza Kamal. 

AAI

* KOMENTARZ REDAKCJI

Na październikowej Radzie Generalnej Konferencji w Silver Springs podjęto decyzję, aby oficjalnie ‘ostrzec’ i ‘publicznie napomnieć’ te unie, w których praktykowano ordynację kobiet-pastorów, co jest niezgodne z przepisami adwentystycznego prawa kościelnego (Working Policy). [Czytaj oryginał przyjętego oświadczenia – język angielski]

Ostrzeżenie dotyczy czterech Unii europejskich, z których trzy należą do Wydziału Transeuropejskiego: unii duńskiej, norweskiej i szwedzkiej. Ostrzeżona została także Unia Północnoniemiecka (Wydział Intereuropejski – EUD). Oficjalnie napomniane zostały dwie unie wydziału Północnoamerykańskiego (NAD): kolumbijska i pacyficzna. 

Ordynacja Kobiet w Kościele Adwentystów. 

W 1990 r. podczas głosowania na sesji Generalnej Konferencji, nie zatwierdzono ordynacji kobiet do posługi pastorskiej. Kolejna sesja GC w 1995 r. odrzuciła wniosek o przyznanie uprawnień każdemu wydziałowi Kościoła Adwentystów, do wyświęcania kobiet na ich terytorium.  W 2015 roku na sesji GC odrzucono wniosek o zmiany w przepisach Pracy Kościelnej, umożliwiające ordynację kobiet pastorów do służby na terenach ich pracy.

 

Adwent.pl