Wykłady „Nadzieja silniejsza niż śmierć”

Materiał składa się z czterech spotkań. Do każdego wykładu opracowana została szczegółowa prezentacja. Dostępne są także link do nagrań wideo, z których można korzystać przy okazji spotkań w Domach Modlitwy.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiały przeznaczone do użytku przez duchownych i wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Materiał szczegółowo omawia zagadnienia dot. natury człowieka, definiuje biblijne znaczenie określeń: „duch”, „dusza”. Zawiera krytykę popularnych poglądów na temat piekła i czyśćca. Koncentruje się na nadziei zmartwychwstania.

MATERIAŁY PDF

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

VIDEO

  • Wykład 1 – Stworzeni do życia
  • Wykład 2 – Imperium śmierci
  • Wykład 3 – Niebo, piekło i czyściec
  • Wykład 4 – Dzień w którym umarła śmierć