Wykłady „To jest moja misja”

Seria pięciu spotkań skoncentrowanych wokół osoby Jezusa i sposobu w jaki traktował drugiego człowieka. Wykłady skierowane są do wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w celu ich większego zaangażowania w osobistą służbę. 

Materiały graficzne zostały udostępnione są w formie plików PDF. Do otworzenia prezentacji multimedialnych potrzebny jest program Power Point.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiały przeznaczone do użytku przez duchownych i wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

KONSPEKTY WYKŁADÓW:

 1. Jak Jezus traktował ludzi?
 2. Moja więź z Jezusem
 3. Moje poddanie się Bogu
 4. Moje przebaczenie
 5. Moja służba wobec innych

PREZENTACJE WYKŁADÓW:

 1. Jak Jezus traktował ludzi?
 2. Moja więź z Jezusem
 3. Moje poddanie się Bogu
 4. Moje przebaczenie
 5. Moja służba wobec innych

GRAFIKA (PLAKATY)

Filmy *

1. Kawiarnia 2. Modlitwa
3. Samochód 4. Drewno
5. Firma 6. Obiad
7. Kocyk 8. Przejście
9. Zakupy 10. Rozmowa
11. Ogrodnik 12. Bliżej ludzi
13. Biuro 14. Winda

* Produkcja klipów:

 • FILMY 1-4  – Nadzieja.TV
 • FILMY 5-7 – Zbór KADS w Poznaniu
 • FILMY 8-14 – GAIN Europe