Wykłady „Trzy Kosmiczne Przesłania” – odezwa przewodniczących

Odczytać w najbliższą sobotę

Drodzy w Chrystusie!

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszemu Bogu, że tak jak w przeszłości kierował, inspirował i błogosławił Swój lud, czyni to nadal. Dowodem tego jest przygotowana seria wykładów: „Trzy Kosmiczne Przesłania – Ostatni Ziemski Konflikt”.  Pozwala ona upowszechnić niezwykle ważne Boże przesłanie, które wzywa do podjęcia najważniejszej decyzji oddania czci Bogu Stworzycielowi i Odkupicielowi, a jednocześnie demaskuje działanie szatana i jego agentów. Jest to ważny moment w historii świata. Dzięki istniejącym możliwościom technicznym, to szczególne poselstwo może dotrzeć nie tylko do wielu mieszkańców naszego kraju, ale również do całego świata. Na naszych oczach, coraz bardziej wypełniają się słowa Pana Jezusa: „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec.”

Żeby można to lepiej zrealizować, potrzebne jest osobiste zaangażowanie wszystkich  wyznawców Kościoła. Między innymi, polegać będzie ono na informowaniu, zachęcaniu i przypominaniu  ludziom o tych wykładach, a w szczególności na przystąpieniu i  uczestniczeniu we wspólnych modlitwach. W tym szczególnym czasie, powinniśmy wszyscy stać się społecznością rozmodlonych Dzieci Bożych. Nie muszę nikogo przekonywać, że w modlitwie jest szczególna moc. Pan Bóg zawsze odpowiada na szczere wołanie swoich dzieci. Módlmy się indywidualnie,  w rodzinach oraz w grupach. Posługujmy się w tym celu komunikatorami internetowymi i telefonami. Wykorzystajmy dostępne sposoby, by utrzymać wspólnotę duchowej rodziny.  Tak bardzo pragniemy, żeby doświadczenie i ożywienie pierwszego zboru apostolskiego stało się również i naszym: ,,I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.”(Dz.Ap. 2,42) Tylko rozmodlony Kościół może doświadczyć niezwykłego działania Ducha Świętego i szczególnych błogosławieństw. Dlatego zapraszamy wszystkich  do wspólnych modlitw każdego dnia o godz. 19:30. Naszym marzeniem jest, żeby Pan Jezus dodawał do zborów nowych wyznawców.

Jesteśmy przekonani, że doświadczymy niezwykłego Bożego działania, które napełni nas Jego radością i pokojem.

Z braterskim pozdrowieniem –

Przewodniczący Kościoła  Ryszard Jankowski

Przewodniczący Diecezji Południowej  Marek Jankowski

Przewodniczący Diecezji Wschodniej  Mirosław Karauda

Przewodniczący Diecezji Zachodniej  Jarosław Dzięgielewski