Wykłady „Życie ma sens”

Wykłady zatytułowane „Życie ma sens”, to seria ośmiu wyjątkowych spotkań, które pozwalają odpowiedzieć na trudne, życiowe pytania. 

Materiały graficzne zostały udostępnione w formie plików PDF. W celu właściwego umieszczenia informacji o miejscu oraz dacie wykładów, proszę posługiwać się przykładem plakatów i ulotek (załączono).

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiały przeznaczone do użytku przez duchownych i wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

PREZENTACJE POWERPOINT (w przygotowaniu):

GRAFIKA:

NAGRANIA:

Nagrania wykładów zrealizowane w lutym 2017 roku w Zborze Łódź-Górna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

1) „Dlaczego cierpią niewinni?”
Prelegent – pastor Jarosław Dzięgielewski

2) „Księga, która zmieniła historię świata”
Prelegent – pastor Zbigniew Makarewicz

3) „Kontrowersje wokół postaci Jezusa”
Prelegent – pastor Andrzej Siciński

4) „Jak przebaczyć sobie i innym?”
Prelegent – pastor Ryszard Jankowski

5) „Wiara czyni cuda”
Prelegent – pastor Wasyl Bostan

6) „Niezwykła moc modlitwy”
Prelegent – pastor Piotr Stachurski

7) „Uwolnienie od winy”
Prelegent – pastor Marek Rakowski

8) „Czy stoimy u progu końca świata?”
Prelegent – pastor Mirosław Karauda

Media