Wzrastająca liczba migrantów i uchodźców oznacza nowe wyzwania związane z wolnością religijną.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”11 GRUDNIA 2018 (NR 696) `{`ADVENTIST.ORG/TŁUM.: DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Liczba migrantów i uchodźców na całym świecie wciąż rośnie. Grupa naukowców zwołana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolności Religijnej (IRLA) podkreśla, że należy zrobić więcej, aby poradzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi wolności religijnej.

19. spotkanie ekspertów IRLA, które odbyło się w Kordobie w Hiszpanii, zgromadziło wybitnych naukowców z różnych dyscyplin akademickich. – Te wyzwania nie są jedynie teorią dla milionów mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy w tym samym czasie uciekają przed ubóstwem, przemocą lub prześladowaniem religijnym. – stwierdził dr Ganoune Diop, sekretarz generalny IRLA.

– Zarządzanie migracją wraz ze wszystkimi związanymi z nią trudnościami – fizycznymi, prawnymi i społecznymi – jest uznawane za jedno z najbardziej palących i trudnych wyzwań naszych czasów – powiedział Diop. – Ten obraz będzie jednak niekompletny do póki nie zrozumiemy, że praktykowanie religii i własna tożsamość nierozerwalnie krzyżuje się z tymi problemami. – zaznaczył.

Diop zwrócił uwagę, że w wielu regionach świata motywowana religijnie wrogość lub przemoc sprzyjają migracji. Wyzwaniem są również konflikty tożsamości religijnych i społecznych, które często pojawiają się później, ponieważ migranci i uchodźcy są wchłaniani w nowe kultury.

– Ten proces integracji rodzi bardzo praktyczne i trudne pytania w wielu krajach zachodnich, takie jak: udzielanie zezwoleń na budowę świątyń lub meczetów, jak odnosić się społecznie i prawnie do tych, którzy noszą stroje religijne a nawet czy umożliwić tradycyjny ubój zwierząt – powiedział Diop. – Obecność i praktyki mniejszości religijnych są czasami postrzegane jako działania, które osłabiają społeczeństwo i zagrażają jedności narodowej i tradycji – kontynuował Diop.

Uczestnicy spotkania poruszali zarówno te jak i inne zagadnienia szukając odpowiedzi na wszystkie wątpliwości. Między innymi zastanawiano się, dlaczego organizacje chrześcijańskie powinny być zaangażowane w sprawy imigrantów i uchodźców oraz jak mogą lepiej ze sobą współpracować. Analizowano także problemy specyficzne dla poszczególnych regionów świata, takich jak Europa, Ameryka Łacińska i Ameryka Północna.

Na tegorocznym spotkaniu uczestnicy docenili także wieloletnie zaangażowanie na rzecz wolności religijnej profesora Alberto de la Hera. De la Hera jest emerytowanym profesorem prawa kanonicznego i historii prawa na Complutense University w Madrycie i jest byłym Dyrektorem ds. Wyznań w hiszpańskim Ministerstwie Sprawiedliwości. Ambasador John Nay, prezes IRLA, przekazał profesorowi pamiątkową tablicę jako wyraz uznania jego wieloletniej pracy naukowej w dziedzinie wolności religijnej oraz jego ważny wkład w wydarzenia i działania IRLA.

Wśród ponad 20 uczonych, którzy przedstawili referaty na spotkaniu byli: Silvio Ferrari, Uniwersytet Mediolański; Cole Durham, Uniwersytet Brighama Younga; Raimundo Barreto, Uniwersytet Princeton; David Little, Uniwersytet Harvarda; Rosa Maria Martínez de Codes, Uniwersytet Complutense; Blandine Chellini-Pont, Aix-Marseille Université; oraz Nicholas P. Miller, Andrews University.

Spotkanie Ekspertów jest dorocznym wydarzeniem IRLA, organizacji powołanej przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w 1893 roku. Dziś IRLA działa na całym świecie promując wolność religijną.  Patronem tegorocznego spotkania było także hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Artykuły przedstawione na spotkaniu w Cordobie zostaną opublikowane w przyszłym roku w Fides et Libertas, dzienniku naukowym IRLA.

Spotkanie ekspertów odbywa się każdego roku w innym miejscu. Ostatnie miejsca obejmowały Harvard University i Princeton University w Stanach Zjednoczonych, a przyszłoroczne spotkanie odbędzie się w Maroku.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]