Zapowiedź XXII Zjazdu Kościoła.

KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z art. 12 ust. 1-3 Statutu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Kościoła uchwałą nr RK 380/XXV/2017 podjęła decyzję o zwołaniu XXII zwyczajnego Zjazdu Kościoła. Obrady Zjazdu rozpoczną się w czwartek 31 maja 2018 roku i trwać będą do godzin popołudniowych dnia następnego, tj. 1 czerwca. Miejscem obrad będzie aula Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Nabożeństwo dziękczynne odbędzie się 2 czerwca (sobota) w Warszawie w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie przy Al. Solidarności 76a. Wszystkich współwyznawców prosimy o modlitwy w intencji zbliżającego się Zjazdu.

Zarząd Kościoła

PODSTRONA DELEGATA  (Kliknij w link)