XXII ZJAZD KOŚCIOŁA

Zapraszamy na stronę internetową XXII Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Na stronie zamieszczone będą najważniejsze dokumenty prawne Kościoła, oświadczenia i stanowiska. W dziale “Materiały” zamieszczone zostały dokumenty, z którymi delegaci powinni zapoznać się przed Zjazdem Kościoła.