„Zabrałeś nie to dziecko”. Rozpoczęcie Campu w Zatoniu.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”14 LIPCA 2019 (NR 712) `{`AAI:DANIEL KLUSKA/ZDJ.AKK`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]„W drodze” – pod takim hasłem odbywa się kolejne spotkanie w Zatoniu. Wieczornym kazaniem głównego mówcy w piątek 12 lipca, rozpoczął się kolejny Camp Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. 

Głównym mówcą Campu jest pastor Jeffrey Brown z Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Stanach Zjednoczonych. Pastor Brown odpowiada za służbę wśród pastorów Kościoła Adwentystów i jest redaktorem miesięcznika „Ministry”, kierowanego właśnie do pracowników Kościoła.

W inauguracyjnym kazaniu zatytułowanym „Zabrałeś nie to dziecko”, pastor Brown zwrócił uwagę na powtarzające się przypadki przemocy w szkołach na terenie Stanów Zjednoczonych. Często takie ataki kończą się śmiercią niewinnych ludzi. Jednak ostatnie podobne wydarzenia spowodowały falę niezadowolenia wśród młodych ludzi, którzy zdecydowali się wyjść na ulicę i zaprotestować przeciw takiej sytuacji. Podobnie uczynił Nehemiasz, kiedy wyjawił królowi Artakserksesowi powody swojego niezadowolenia w trakcie uroczystej kolacji:

(2) Wtedy król rzekł do mnie: Czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory? Nic to innego, jak tylko zgryzota! A ja bardzo się przestraszyłem (3) i rzekłem do króla: Niech król żyje wiecznie! Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione?

Księga Nehemiasza 2, 2-3

Król zgodził się aby Nehemiasz wrócił do Jerozolimy i odbudował mury miasta. Ale czy chodziło tylko o same mury? W Księdze Nehemiasza czytamy dalej:

(10) A gdy Sanballat Choronita i Tobiasz, sługa ammonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. 

Księga Nehemiasza 2, 10

Nehemiasz przybył zatroszczyć się o pomyślność synów izraelskich. – To jest misja współczesnego Kościoła, aby szukać powodzenia „pokolenia Z”. Kim jest „pokolenie Z”? To największe żyjące dzisiaj pokolenie ludzi (ok 25% ziemskiej populacji). To ludzie urodzeni pomiędzy 1995 a 2010 rokiem. Aby zwrócić lub stracić ich uwagę, wystarczy tylko 8,5 sekundy. Być może dzisiaj, niektórzy z nich, już przestali nas słuchać, ale my nie możemy przestać słuchać ich – podkreślił pastor Jeffrey Brown.[/vc_column_text][vc_column_text]Dalej pastor Brown przywołuje trzy wnioski z książki „Surowa Łaska” (Severe Mercy) Sheldon’a Vanauken’a, wskazujące dlaczego autor odrzucił chrześcijaństwo: nie było zbyt duże, nie było zbyt pozytywne i nie było ekscytujące.

– To są trzy powody, dla których my nie możemy odrzucić chrześcijaństwa. Podobnie jak Nehemiasz nie mógł porzucić swojego dziedzictwa. – zaznaczył Brown. – Dzisiaj jesteśmy na polu bitwy w imieniu naszego Boga. Staramy się odbić Szatanowi tych, których zagarnął dla siebie. I kiedy moje dziecko wróci do „domu”, chce spojrzeć Szatanowi w oczy i powiedzieć: zabrałeś nie to dziecko – zakończył Brown.

 [/vc_column_text][vc_text_separator title=”KAZANIE INAUGURACYJNE PASTORA JEFFA BROWNA” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=u_DC7vwqqXY&list=PLs8TgKBcNke0_1R-0ZeRVZEBtdZZGMy2l&index=7″][vc_text_separator title=”ROZPOCZĘCIE CAMPU – GALERIA ZDJĘĆ `{`ZDJ. AGNIESZKA KASPROWICZ-KLUSKA`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”10987,10988,10989,10990,10991,10992,10993,10994,10995,10996,10997,10998,10999,11000,11001,11002,11003,11004,11005,11006,11007,11008,11009,11010,11011,11012,11013,11014,11015,11016,11017,11018,11019,11020,11021,11022,11023,11024,11025,11026″][/vc_column][/vc_row]