|

Zalecenia Zarządu Kościoła w związku z kolejnym etapem znoszenia ograniczeń

Warszawa, dnia 28 maja 2020 roku,

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów.

Komunikat Zarządu Kościoła
z dnia 28 maja 2020 roku

Wobec wystąpienia Premiera w dniu 27 maja 2020 roku i zapowiadanych zmian informujemy:

1. W chwili sporządzania niniejszego komunikatu nie zostało jeszcze opublikowane nowe rozporządzenie Rady Ministrów.

2. W związku z pkt 1 publikujemy informację ze strony rządowej opublikowaną przed wydaniem rozporządzenia.

3. Na początku przyszłego tygodnia opublikujemy kolejny komunikat z zaleceniami i instrukcjami odnośnie organizowania nabożeństw, zajęć z dziećmi i uroczystości chrztu.

4. W chwili obecnej informujemy o najistotniejszych zmianach:

a) zniesiono limit osób w kościołach uzależniający ilość uczestników nabożeństwa od powierzchni budynku,

b) dozwolone są zgromadzenia na powietrzu do 150 osób, ale z zachowaniem między uczestnikami dystansu 2-metrowego lub z obowiązkiem noszenia maseczek.

5. Nadal będzie obowiązywało zasłanianie w kościołach ust i nosa, niezależnie od dystansu między uczestnikami nabożeństw. Nadal też, zapewne, będą obowiązywały wspomniane w poprzedniej instrukcji wyjątki od tego obowiązku.

6. W związku z powyższym radzimy zborom, które dotychczas nie przeprowadzały nabożeństw, rozważenie możliwości ich przywrócenia od następnej soboty, tj. 6 czerwca. Do tego czasu należy starannie przygotować pomieszczenia do przywrócenia nabożeństw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Rady zboru mogą swobodnie zadecydować o terminie przywrócenia nabożeństw, kierując się sytuacją pandemiczną na swoim terenie oraz stanem przygotowania obiektu do przywrócenia nabożeństw.

8. Zbory, które już przeprowadzały nabożeństwa, powinny zachować wszystkie dotychczasowe zasady za wyjątkiem zmian, o których informuje pkt 4.

9. Zaleca się dalsze zachowanie między uczestnikami nabożeństwa dystansu 2 m, powszechnie uważanego w Polsce za bezpieczny, co w niektórych zborach może oznaczać konieczność zorganizowania więcej niż jednego sobotniego nabożeństwa (podzielanie zboru na grupy wyznawców przychodzących do zboru na konkretne godziny nabożeństw).

Aktualna sytuacja epidemiologiczna (wg oficjalnych danych):

1. 22 500 zakażeń w całej Polsce (na średnio 16 000 przeprowadzonych testów dziennie).

2. Ponad 1000 zgonów.

3. Średnia dzienna liczba zachorowań ostatniego tygodnia – 459 osób (jedna z najwyższych od początku pandemii).

4. Średnia dzienna liczba zgonów – 11 osób (spadek w porównaniu z poprzednim tygodniem).

5. 1/3 zakażeń przypada na Śląsk.

6. 68% przypadków zakażeń przypada na 4 województwa: Śląskie, Mazowieckie, Dolnośląskie, Wielkopolskie.

Miejmy świadomość, że obecne znoszenie obostrzeń epidemicznych ma miejsce w czasie, gdy liczba nowych zakażeń jest nawet większa, niż w czasie, gdy te obostrzenia wprowadzano. Oznacza to, że niebezpieczeństwo wcale nie mija. Nakłada to na nas, jako głosicieli poselstwa zdrowia, szczególny obowiązek zachowania ostrożności – nawet dalej posuniętej, niż wynikałoby to z przepisów prawa.

Teraz jednak dziękujmy Bogu za obecne decyzje władz państwowych, dzięki którym będziemy mogli liczniej zgromadzać się w budynkach kościelnych.

Módlmy się nadal w intencji:

– Bożej mądrości w sprawnym i bezpiecznym przywracaniu nabożeństw.

– Zachowania spokoju, cierpliwości i dyscypliny w związku z obowiązującymi ograniczeniami.

– Bożej ochrony przed zakażeniami.

– Chorych i cierpiących nie tylko z powodu koronawirusa.

– Pracowników służby zdrowia.

– Mieszkańców Górnego Śląska, górników i ich rodzin.

– Podopiecznych i personelu Domów Pomocy Społecznej.

– Kadry żłobków i przedszkoli.

– Wszystkich osób i rodzin dotkniętych ekonomicznymi skutkami kryzysu.

– Mądrości dla władz kraju w podejmowaniu właściwych decyzji.

 

A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie.
Pan niechaj będzie z wami wszystkimi
2 List do Tesaloniczan 3,16

 

Zarząd Kościoła Adwentystów
         Dnia Siódmego w RP