|

Zalecenia Zarządu Kościoła

Warszawa, 17.03.2020r.

Do Wyznawców, Zborów i Pastorów,

W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, analizą bieżącej sytuacji, doświadczeniami z ostatniej soboty i zapytaniami ze strony zborów i wyznawców, Zarząd Kościoła mocno rekomenduje, aby wstrzymać się z organizacją publicznych nabożeństw co najmniej do końca marca, nawet jeśli jeszcze zgodne z prawem są nabożeństwa dla grup mniejszych niż 50 osób.

Pan Bóg, który jest naszym najlepszym Lekarzem, przekazał za pośrednictwem Pisma Świętego rady, jak postępować w przypadku choroby zakaźnej. Jedną z podstawowych rad była kwarantanna, czyli izolacja osób chorych. W sytuacji, której obecnie doświadczamy, nie jest możliwe szybkie rozpoznanie choroby. Z uzyskanych informacji wynika, że przeciętny czas od momentu zagnieżdżenia się wirusa w naszym organizmie do wystąpienia pierwszych objawów to średnio 5 dni. Dlatego przez kilka dni możemy być nosicielami wirusa, nawet nie wiedząc o tym, że jesteśmy zainfekowani.

Z drugiej strony podwyższona temperatura, kaszel, duszności, katar mogą, ale nie muszą być objawami zainfekowania wirusem. Trudno odróżnić zarażenie wirusem od zwykłego przeziębienia czy klasycznej grypy.

Dlatego też podjęte przez rząd środki ostrożności, a za nimi decyzje Zarządu Kościoła, diecezji czy zborów, są w pełni uzasadnione. Stosujmy się do nich, a w szczególności do zasady 14-dniowej kwarantanny w przypadku wystąpienia niebezpiecznych objawów.

Korzystajmy z informacji znajdujących się na stronie rządowej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz infolinii NFZ 800 190 590

Módlmy się do naszego Pana i wspierajmy słowami psalmu 91.

Wysłuchajmy słowa otuchy od przewodniczącego Kościoła pastora Ryszarda Jankowskiego

Polecamy też kazanie z ostatniej soboty dr Łukasza Romanowskiego, oraz szereg innych kazań znajdujących się w przestrzeni internetowej.

Śledźcie informacje na stronach kościelnych i zborowych o transmisjach i retransmisjach nabożeństw i kazań. „Gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w imię moje, tam jestem pośród nich” – uczył Pan Jezus, ale dzięki internetowi możemy przeżywać wspólnotę Ducha, przebywając nawet samotnie w domu.

Do pastorów została wysłana specjalna instrukcja, jak pracować i postępować w tym trudnym czasie. Boży Kościół funkcjonuje i wciąż kieruje swoje poselstwo do świata, chociaż w innych niż dotychczas warunkach.

Zachęcamy także do włączenia się w inicjatywę młodzieży adwentystycznej, aby każdego dnia, o godzinie 19.00 modlić się o powstrzymanie rozwoju wirusa.

Módlmy się o to, aby ta trudna sytuacja została jak najszybciej opanowana i nastąpił powrót do normalności, ale też o to, aby każdy z nas umiał w tym kryzysie właściwie się zachować, przyjąć Bożą wolę i znaleźć oparcie w Jego łasce, miłości i mądrości.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP