Zbieranie darów i ofiarność – okólnik

                                                                                                                                              Warszawa, 18.03.2021

„Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności”.

List Jakuba 1:17
Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Do starszych zborów, ewangelistów i pastorów

Drogie Siostry i Bracia

Generalna Konferencja oraz Wydział Transeuropejski Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przygotowali specjalny film zachęcający do ofiarności w tym trudnym okresie pandemicznym. Z danych za 2020r. wynika, że nastąpiły spore spadki Darów Szkoły Sobotniej i Darów Misji Krajowej. Być może ten materiał zachęci naszych wyznawców do większej ofiarności. Jednocześnie chciałbym poinformować, że Kościół szuka nowych rozwiązań ułatwiających darczyńcom składanie darów.

Poniżej przesyłam link do filmu na kanale You Tube oraz link do pobrania materiału z prośbą aby:

  1. Wyświetlić film podczas transmisji nabożeństw on-line, ewentualnie na platformie ZOOM lub Microsoft Teams. Zachęcam aby film wyświetlić kilkakrotnie podczas kolejnych nabożeństw a nie jedynie raz.
  2. Przesłać link do szerokiej rzeszy wyznawców, aby mogli obejrzeć przygotowany materiał.

Link do obejrzenia na YouTube:


Link do pobrania filmu –

Bardzo dziękuję za Waszą pomoc.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem oraz życzeniami dobrego zdrowia pozostaje brat
w Chrystusie.

Sekretariat Szafarstwa

Pastor Grzegorz Korczyc