Zjazd Kościoła 2013 – Zaproszenie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Do wszystkich zborów i grup Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej:  
Drodzy Bracia i Siostry! „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen”. List do Galacjan 1,3-5

Z radością informuję, iż w dniach od 30 maja do 1 czerwca br. odbędzie się XXI Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Sesje administracyjne odbędą się w auli Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, natomiast zjazdowe nabożeństwo dziękczynne – w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, przy al. Solidarności 74.

Minęło pięć lat od ostatniego Zwyczajnego Zjazdu Kościoła. Jesteśmy o pięć lat bliżej chwalebnego powrotu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jako Jego Kościół czekamy na rozstrzygające wydarzenia Planu Zbawienia, ale również z Jego polecenia – jako ludzie powołani przez Niego – realizujemy misję w tym świecie. Raz na pięć lat przychodzi czas na szczególną ocenę, refleksję, wyciągnięcie wniosków i podjęcie odpowiednich decyzji.

Zanim nastąpi chwalebny powrót naszego Pana i Zbawiciela, a tym samym czas wiecznego Bożego Królestwa, chcemy wspólnie, jako delegaci reprezentujący poszczególne diecezje, instytucje kościelne i pastorów, pod kierownictwem Ducha Świętego, rozstrzygać o najważniejszych sprawach Bożego Kościoła tutaj na ziemi, w naszym kraju.

Celem Zjazdu jest wysłuchanie sprawozdań Zarządu Kościoła z ostatnich pięciu lat, omówienie strategicznego programu działania na następną kadencję oraz powołanie nowej Rady i nowego Zarządu Kościoła. Idąc w ślady obradujących na pierwszym soborze w Jerozolimie, pozwólmy Duchowi Świętemu, aby myśli, uczucia i wola wszystkich wierzących, a w szczególności delegatów, były pod Jego kierownictwem, aby przy zakończeniu Zjazdu można było powiedzieć: „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my”. Nasz Niebiański Ojciec jest zainteresowany tym, by Jego misja na tej ziemi była realizowana zgodnie z Jego wolą i z Jego planami. Oczekuje, że wszyscy wierzący będą realizować ten cel w swoim życiu. Jest również Bożą wolą, aby powołani przez Niego słudzy, reprezentujący Jego lud, zasiadali w Radzie i Zarządzie Kościoła. W pokorze poddajmy się Bożemu kierownictwu i Jego woli.

Z tej okazji proszę Was o modlitwy w intencji Zjazdu podczas sobotnich nabożeństw oraz spotkań modlitewnych. Równocześnie proszę wszystkich Wyznawców o osobiste i rodzinne modlitwy w intencji Zjazdu Kościoła. Prośmy Naszego Ojca Niebiańskiego w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby podejmowane decyzje były wyrazem pełnego działania i akceptacji Ducha Świętego.

Życząc całej Rodzinie Bożej wielu łask i błogosławieństw Bożych, pozostaje

Wasz brat w Chrystusie

pastor Paweł Lazar

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Zjazd Kościoła – Zaproszenie[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa… `{`Paweł Lazar/Zarząd Kościoła`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]