„Zjednoczeni w misji” – XXI Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ponad 160 delegatów z całej Polski wzięło udział w XXI Zjeździe Kościoła, który odbywał się w dniach od 30 maja do 1 czerwca br. Była to okazja do podsumowania działalności polskiego Kościoła w ostatnich pięciu latach. Zebrani delegaci dokonali również wyboru nowego Zarządu i Rady Kościoła. Przede wszystkim jednak, uczestnicy Zjazdu mogli podziękować Bogu za Jego prowadzenie i dary, którymi obdarza swój Kościół.

W czwartek i piątek, w gościnnych murach Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, odbywały się sesje administracyjne Zjazdu, podczas których nie tylko podsumowano działalność poszczególnych sekretariatów Kościoła, ale również wytyczono nowe cele i plany dalszego rozwoju.

Pierwszą sesję obrad otworzył przewodniczący Kościoła pastor Paweł Lazar który przywitał gości z Wydziału Transeuropejskiego: pastorów Bertila Wiklandera oraz Raafata Kamala, jak również poprzednich przewodniczących Kościoła: Stanisława Dąbrowskiego i Władysława Poloka.

Zgromadzeni delegaci wysłuchali sprawozdań przewodniczącego Kościoła (pastor Paweł Lazar), sekretarza (pastor Marek Rakowski) oraz skarbnika (pastor Maksymilian Szklorz).  W czasie drugiej sesji obrad wyłoniono skład Komitetu Nominacyjnego, którego zadaniem miało być przedstawienie propozycji składu nowego Zarządu Kościoła oraz Rady Kościoła.

Po kolacji odbyło się nabożeństwo wieczorne. Słowo Boże do zebranych delegatów skierował pastor Raafat Kamal. Podkreślił on, że Bóg jest twórcą wszystkich cudów w naszym życiu. Tylko On może być sprawcą prawdziwego pojednania, przez krew Jezusa Chrystusa.

Podczas trzeciej sesji obrad, Sekretarz Komitetu Nominacyjnego przedstawił propozycję pastora Jarosława Dzięgielewskiego, jako przewodniczącego Kościoła. Nastąpiło głosowanie, w wyniku którego nowym przewodniczącym został pastor Dzięgielewski

Następnie pastor Bertil Wiklander podziękował ustępującemu przewodniczącemu za ostatnie dwie kadencje i wyraził uznanie dla pracy pastora Pawła Lazara. Po modlitwie celebrowanej przez pastorów Władysława Poloka i Pawła Lazara, zakończono pierwszy dzień obrad.

W czasie drugiego dnia obrad, sekretarz Kościoła pastor Marek Rakowski przedstawił zgromadzonym delegatom raport Komitetu Reorganizacji Kościoła. Pastor Rakowski podkreślił rolę, jaką w służbie Kościoła pełnią poszczególne sekretariaty, których sprawne działania pozwala na zachowanie jedności celu i działania z całym światowym Kościołem. Sekretarz zapoznał również delegatów z komplementarnym modelem struktury polskiego Kościoła, który został zarekomendowany przez Komitet Reorganizacji Kościoła.

W czasie piątkowych sesji administracyjnych wyłoniono skład Zarządu Kościoła. Do wybranego w czwartek przewodniczącego (Jarosław Dzięgielewski) dołączyli  – Marek Rakowski (jako sekretarz) oraz Maksymilian Szklorz (jako skarbnik). Delegaci odgłosowali również skład nowej Rady Kościoła. Ważnym punktem było przyjęcie Planu Strategicznego Kościoła na lata 2012-2015. Sesja administracyjna XXI Zjazdu Kościoła została zakończona modlitwą nowego przewodniczącego, pastora Jarosława Dzięgielewskiego.

W sobotę odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego uczestnicy Zjazdu mieli możliwość wyrażenia Bogu swojej wdzięczności z Jego łaskę i prowadzenie. Zgromadzeni w gościnnych progach Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, mieli możliwość wysłuchania Słowa Bożego skierowanego przez pastora Bertila Wiklandera. Słowa pozdrowienia przekazał nowy przewodniczący Kościoła, pastor Jarosław Dzięgielewski, który przedstawił również skład nowego Zarządu i Rady Kościoła. Nabożeństwo wzbogaciła muzyka w wykonaniu zespołu Emaus, chóru z Podkowy Leśnej, Dariusza Górskiego oraz Dorothy Porawski. Miłym akcentem był również fakt, że w sobotnim nabożeństwie wziął udział Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier odrodzonej Polski.

Muzyki nie zabrakło również w czasie popołudniowego sobotniego programu. Zgromadzeni wysłuchali mini-koncertu w wykonaniu zespołu Emaus. Słowem Bożym służyli natomiast pastorzy Rafaat Kamal oraz Jarosław Dzięgielewski. Po wysłuchaniu poselstwa skierowanego przez przewodniczącego polskiego Kościoła, końcowej pieśni oraz modlitwie, XXI Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP został zakończony.


XXI Zjazd Kościoła – obejrzyj fotorelację w serwisie glosnadziei.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]