Zmiany organizacyjne w Kościele na Bliskim Wschodzie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Przywódcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zebrani na jesiennych obradach Generalnej Konferencji, przegłosowali pomysł zjednoczenia pól misyjnych Wydziału Euroafrykańskiego oraz Wydziału Transeuropejskiego.

Dla Wydziału Transeuropejskiego oznacza to, iż Bliskowschodnia Unia Misyjna zostanie połączona z innymi polami misyjnymi w północnej Afryce, Turcji oraz Iranie i razem tworzyć będą nową Wielką Bliskowschodnią Unię Misyjną. Unia ta podlegać będzie bezpośrednio pod Generalną Konferencję. Południowy Sudan podlegać będzie pod Wydział Wschodnio-Centralnej Afryki, z siedzibą w Nairobi. Pakistan zostanie przesunięty do Wydziału Azji Południowego Pacyfiku, a Izrael podlegać będzie bezpośrednio pod Generalną Konferencję, jako odrębne pole misyjne. Zmiany obejmują również Afganistan, który przyłączony będzie do Wydziału Euroazjatyckiego. Cypr pozostanie w Wydziale Transeuropejskim. Wszystkie zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012.

Celem takich decyzji jest dostarczenie więcej zasobów Kościoła dla Bliskiego Wschodu, zjednoczenie krajów bliskich kulturowo, oraz skoncentrowanie się na wyzwaniach misyjnych w tym regionie świata. Jest to również szansa dla wydziałów europejskich, aby poświęcić więcej czasu na misję w Europie.

Dr Bertil Wiklander, Przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego, brał aktywny udział w dyskusji na scenie i po zatwierdzeniu decyzji powiedział: „Oczywiście na początku, kiedy dowiedzieliśmy się o tej propozycji, byliśmy rozczarowani. Mamy bliskie relacje z naszymi ludźmi na tych terenach i mnóstwo czasu spędziliśmy modląc się za nich, lub pracując z nimi. W pewnym sensie jest to dla nas wypełnieniem biblijnych słów, iż jedni siać będą, a drudzy żąć. Ale tak czasami bywa w Kościele. Musimy pamiętać, że wszyscy tworzymy jedność i pracujemy dla wspólnego celu.

Wzrost i rozwój można zaobserwować wszędzie w Unii Bliskowschodniej, na polach misyjnych w Pakistanie i Izraelu. Unia Bliskowschodnia wzrosła z 8 tys. wyznawców, kiedy przeszła pod opiekę Wydziału Transeuropejskiego zamiast Generalnej Konferencji, aż do 20 tys. członków obecnie.” „Naprawdę wielką radość sprawiała nam praca na tych polach misyjnych, gdzie poświęciliśmy swój czas, talenty i środki”, mówił Wiklander. „Jednak następują zmiany i przyjmujemy to, co zdecydował Kościół światowy. Pozytywem jest, iż będziemy mogli przeznaczyć naszą energię i uwagę na wyzwania misyjne w Europie.”

Odnosząc się do trudności w pracy na Bliskim Wschodzie, Wiklander dodał: „Nie odnieśliśmy wielkiego sukcesu w ewangelizowaniu muzułmanów na Bliskim Wschodzie, ale nikomu innemu też się to nie udało. Od 2006 roku budujemy ewangelizację wokół przyjaźni z muzułmanami oraz wokół otwartości naszego przesłania i tożsamości jako Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Na bazie tej pracy założyliśmy ośrodek Al Waad TV-Radio-Online, który, jak wierzymy, przyniesie efekty. Ale największą potrzebę stanowią misjonarze, czyli pastorzy, którzy wiedzą jak nawiązywać relacje z ludźmi”, powiedział Wiklander.

„Poprzez przyłączenie Wielkiej Bliskowschodniej Unii Misyjnej do Generalnej Konferencji, cały Kościół światowy stanie się bardziej świadomy potrzeb tego ważnego regionu. Ten obszar „Okna 10-40” stanie się szczególnym polem misyjnym dla całego światowego Kościoła. To strategiczne posunięcie, które może nadać tempa pracy, i o to się właśnie modlimy. Pragniemy zobaczyć wzrost na tym terenie równie mocno, jak pragniemy wzrostu w Europie”, podsumował Wiklander.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”3374,3375,3376″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Silver Spring, Maryland, USA …. `{`Miroslav Pujic/ANN/tedNEWS, tłum. Agnieszka Kasprowicz-Kluska, fot. Ansel Oliver`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]