„Życie ma sens” – Ewangelizacja 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drogie Siostry i Bracia,

Niebawem zakończy się 2016 rok. Z pewnością jest wiele powodów, by dziękować Bogu za wszystko, czym obdarował nas w tym czasie. Przede wszystkim za dar życia, za duchowość i możliwość udzielania pomocy innym ludziom.

Sercem Kościoła jest ewangelizacja. W wielu zborach podejmowano różnego rodzaju działania: społeczne, zdrowotne, ewangelizacyjne i charytatywne.

Dziękuję Bogu za zaangażowanie naszej młodzieży, która ma wiele energii  i ciekawych pomysłów ewangelizacyjnych. Do nich należy choćby projekt działań w związku z projekcją filmu „Przełęcz ocalonych” . Dziękuję pastorom, ewangelistom, starszym zboru, a także młodym ludziom za zapał i pomoc w organizacji licznych obozów ewangelizacyjnych, przeprowadzenie wielu szkoleń, lokalnych zjazdów, dziesiątek spotkań zdrowotnych i koncertów.

Za te działania niech będzie chwała naszemu Bogu.

Myśląc już o roku 2017 Zarząd Kościoła przygotował pewien projekt, do którego chciałby zachęcić wszystkich Wyznawców. Pozwolę sobie go przedstawić:

  1. W roku 2017 będziemy obchodzili 500. rocznicę Reformacji. Chcemy jeszcze raz przypomnieć najważniejsze filary prawd wiary, które stanowią podstawę wyznawanych przez nasz Kościół zasad, tj. wywyższenie Biblii, znaczenie wiary i łaski Bożej w procesie zbawienia oraz podkreślenie roli Jezusa Chrystusa jako jedynego Pośrednika i Zbawiciela.
  2. Głównym przesłaniem działań w roku 2017 będzie hasło: „Życie ma sens”. Taki  tytuł nosi książka roku, którą od dzisiaj będziecie mogli zamawiać w dowolnej liczbie
    w poszczególnych diecezjach.
  3. Na początku stycznia zbory otrzymają zestaw ośmiu wykładów w programie Power Point  w nowoczesnej formie graficznej. Będą je mogli wykorzystać pastorzy, ewangeliści oraz nauczyciele podczas publicznych wykładów biblijnych. Proponujemy wspólny, ogólnopolski termin takich prelekcji – w lutym. Wspomniany cykl wykładów będzie miał swój oryginalny, specjalnie zaprojektowany plakat i zaproszenia.
  4. W połowie stycznia zbory otrzymają tzw. gazetkę z krótkimi, ciekawymi artykułami nawiązującymi do tematu wspomnianych wykładów. Gazetka będzie stanowiła dodatkową reklamę. W każdej gazetce czytelnik zostanie poinformowany o specjalnie utworzonej stronie internetowej pod tym samym tytułem, co wykłady –,,Życie ma sens”.  Na stronie tej będzie można dowiedzieć się o miejscu i czasie odbywających się programów w poszczególnych miastach Polski. Co ważne – gazetka  będzie miała charakter uniwersalny. Można ją będzie więc  rozpowszechniać przez cały rok.
  5. W lutym wspomnianą serię wykładów wygłoszą m.in Pastorzy z Zarządu Kościoła oraz Przewodniczący naszych diecezji. Wykłady będą transmitowane bezpośrednio w Internecie.

Drogie Siostry i Bracia, ta propozycja to wielka okazja do zaangażowania się we wspólne dzieło. Nowy rok chcemy zacząć od intensywnych działań ewangelizacyjnych. Ważne jest również i to, byśmy rocznicę Reformacji nie wykorzystywali na działania antagonizujące, lecz prowadzili je taktownie, w Duchu i braterskiej miłości, zgodnie  z natchnionymi wypowiedziami Słowa Bożego „Nie posłał nas bowiem Bóg, byśmy sądzili świat, lecz abyśmy prowadzili ludzi do zbawienia”.

pastor Mirosław Karauda

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Media