Życzenia noworoczne Dyrektora ADRA

Do odczytania w drugiej części nabożeństwa.

Wrocław, dnia 16.12.2019r.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W imieniu fundacji ADRA w Polsce pragnę złożyć wszystkim członkom i sympatykom Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Niech nowy rok będzie dla Was kolejnym rokiem błogosławieństw Bożych i czasem wzrostu duchowego. Niech Boża miłość usuwa każde Wasze zmartwienie, niosąc ukojenie oraz pokój.

Dziękujemy Wam za serce jakie okazujecie realizowanym przez nas projektom. Dziękujemy za Wasze modlitwy oraz za Waszą ofiarność. To właśnie dzięki Wam możemy kontynuować projekt pomocy sierotom w Kenii, albinoskim dzieciom w Tanzanii, dzieciom w Armenii oraz potrzebującym w Tadżykistanie. Potrzeb jest tak wiele w tych biednych krajach – w krajach, gdzie koszty życia są podobne do naszych, a wynagrodzenia kilkukrotnie a nawet  kilkunastokrotnie niższe niż wynagrodzenie minimalne w naszym kraju.

Koniec starego roku i początek nowego to również czas podziękowań Bogu za dotychczasową Jego opiekę i prowadzenie w naszym życiu. Dzięki Jego łasce przeżyliśmy kolejny rok. Ja szczególnie dziękuje Bogu, za osobiste błogosławieństwo jakim jest możliwość finansowania, z własnego wynagrodzenia, edukacji jednego osieroconego dziecka w Kenii. Dzięki mojemu prywatnemu darowi mogę zmienić los – jednego biednego dziecka, które niestety nie miało tyle szczęścia co ja – urodziło się w zdecydowanie biedniejszym kraju. Dzięki łasce Bożej jestem zdrowy, mogę pracować i zarabiać pieniądze, które mogę wykorzystywać, aby przekazywać miłość Bożą w praktyczny sposób. Dziękuję Bogu, za błogosławieństwo jakim jest możliwość dzielenia się z innymi Jego błogosławieństwem.

To jest Boże zadanie każdego z nas. Bóg chce, abyśmy dzielili się tym, co On nam dał z tymi, którzy, bywa że nie mają prawie nic. Możliwość ofiarności to Boży dar, z którym wiąże się szczególne Boże błogosławieństwo, bo „ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,7).

„Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają” (Iz 58,10-11).

Z chrześcijańskim pozdrowieniem,
dr Piotr Nowacki
Prezes Zarządu Fundacji ADRA w Polsce
Tel. 601 480 636