Życzenia noworoczne od Dyrektora ChSCh

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie,

rok 2019 przechodzi do historii, a wielu z nas zanurza się w refleksji nad minionym odcinkiem czasu. Analizujemy to, co zostało zapisane w niebieskich rejestrach i rozmyślamy czy nasze czyny, słowa i postępowanie podobały się Bogu i odzwierciedlały charakter Pana Jezusa. Bez względu na to jak oceniamy miniony czas, pamiętajmy, że Nasz Pan w swojej łaskawości zachował nas przy życiu i wprowadził w kolejny Nowy Rok, który możemy przeżyć na Jego Chwałę, pełni wdzięczności za wszystkie dobra, którymi obdarza nas Najwyższy.

W imieniu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej życzę Wam, aby Nowy Rok był okazją do odzwierciedlania Bożego charakteru, gdyż On jest źródłem doskonałej miłości, dobroci, łagodności i cierpliwości. Właśnie wtedy, kiedy staramy się naśladować naszego Pana, On sprawia, że stajemy się szczęśliwi, pełni pokoju – bez względu na otaczające nas okoliczności i zadowoleni z tego, co od Niego otrzymujemy. On też daje nam radość z troski o drugiego człowieka i zadowolenie z bezinteresownej pomocy potrzebującym. Niech Pan wspiera Was i Waszych bliskich w każdej chwili, wzmacniając Waszą wiarę poprzez piękne doświadczenia i płynące z nich błogosławieństwa. Oby wszystkie czynności i projekty, jakich będziecie podejmowali się w Nowym Roku, przybliżają Was do Jezusa, i aby „przez nas rozchodziła się woń poznania Bożego” (2 Kor 2,14)

Dedykując Wam poniższy fragment Pisma Świętego życzę, abyśmy trzymali się nadziei nie tylko na nadchodzący rok, który może być prawdziwym uwielbieniem naszego Pana, ale przede wszystkim nadziei na wieczne życie w obecności ukochanego Zbawiciela:

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków”. Hbr 10, 23-24

 

Paweł Lazar
dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej