Życzenia noworoczne od Przewodniczącego Kościoła

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Warszawa, 14.12.2017 r.

 

„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.
Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom:
Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie
i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum,
strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.”

List do Filipian 4,6.7

 

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie,

 

Kolejny rok już prawie za nami. I znów widzimy, że tzw. Świat podąża coraz mocniej drogą pozbawioną wiary i wpływu Ducha Bożego. Wydarzenia polityczne i społeczne pokazują, że Ludzkość straciła wpływ na moralność jednostki, a to wraz z innymi znakami wyraźnie uświadamia, że potrzebujemy pozaziemskiej pomocy, by to co ważne zmieniło bieg ku lepszemu. Słowo Boże jest jednoznaczne — „A gdy to się zacznie dziać, umocnijcie się i podnieście wasze głowy, bo zbliża się wasze odkupienie” (łuk. 21,28 BWP).

 

Jakkolwiek miniony okres zaznaczył się w naszym osobistym życiu, czy też w działaniu zborowej rodziny, powtórne przyjcie naszego Pana jest jedynym rozwiązaniem problemów osobistych, lokalnych i globalnych. Tak więc przed nami nowe nadzieje, bo wiemy, że choć czasem przychodzi przeżyć trudności, mamy wspaniałe obietnice i niezwykły cel przed sobą. Już teraz możemy służyć sobie wzajemnie jako części Bożego Kościoła oraz tym, którzy są poza nim, aby wywyższać Wszechmogącego Stworzyciela, zwiastować jego łaskę i cudowny plan zbawienia.

 

Dlatego też na 2018 rok polecamy Was w modlitwie szczególnej opiece Bożej. Niech Pan wspiera wszystkich w każdej chwili. Tą szczególną opatrzność dostrzegajmy, by umacniać się w wierze oraz pewności, że On swe dzieci będzie łaskawie prowadzić dalej, aż do szczęśliwego spotkania z Jezusem przy jego powrocie. Niech Bóg wyposaży nasze domy i zbory we wszystko, „co jest potrzebne do życia i pobożności” (2 Piotr. 1,3), aby nasza radość, uwielbienie i misja niosły ludziom zbawienie, a naszemu Niebiańskiemu Ojcu chwałę.

 

W imieniu Zarządu Kościoła brat w Chrystusie

Jarosław Dzięgielewski

 

 

POBIERZ OKÓLNIK –>[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]