Życzenia noworoczne od Rektora WSTH

Proszę odczytać w sobotę 2 stycznia 2021

Siostry i Bracia w Chrystusie,

stoimy na progu 2021 roku. Ten, który jest już za nami nie należał do łatwych, być może najtrudniejszych, jakie pamięta wielu z nas. Całe życie społeczne, życie naszych rodzin, zborów, uległo dużym przeobrażeniom. Jeśli mowa o kryzysach, to rok 2020 był z pewnością rokiem kryzysowym i ten, który się właśnie rozpoczyna, przynajmniej na obecną chwilę, wygląda bardzo podobnie. Pamiętajmy jednak, że każde doświadczenie o takim charakterze niesie również ogrom nowych możliwości i wymusza na nas poszukiwanie nowych rozwiązań, daje również nowe szanse.

Doświadczając Bożego prowadzenia i łask nie zatrzymaliśmy się w dziele głoszenia Chrystusa. Na różne sposoby szukamy nowych dróg i nie zamierzamy stanąć w miejscu, ale czynnie szerzyć Jego Królestwo, które przybliżyło się o kolejny rok. Prowadzimy  prace nad uruchomieniem w 2021 roku dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Ziołolecznictwo w profilaktyce i terapii”.

W imieniu całej społeczności Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej życzymy Wam mocnej wiary, entuzjazmu, radości w Duchu i nade wszystko, zwycięstw w Chrystusie w rozpoczynającym się roku 2021. Niech nadzieja nie gaśnie w Waszych sercach, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie» (Łk 21,28).

Wasze  siostry i bracia  w Chrystusie
Anna Słonecka-Polok z Zespołem