Życzenia noworoczne – Sekretariat Misji Kobiet

30.12.2020

Drogie Siostry w Chrystusie,

Z okazji Nowego Roku 2021 pragnę złożyć Wam serdeczne życzenia Bożych błogosławieństw przepełnionych mocą Ducha Świętego, Bożą miłością i pokojem. Niech Bóg obdarzy Was zdrowiem i radością.

Podsumowując odchodzący rok, możemy  powiedzieć, że nie był on  łatwy. Pandemia wniosła wiele negatywnych zmian i miała wpływ na życie każdego z nas. Z drugiej strony możemy być wdzięczne Bogu, że zachował nas przy życiu i wciąż  posila i wzmacnia.

Każdego dnia wykonujemy liczne powierzone nam obowiązki zarówno w domu jak i w pracy.  Pamiętajmy jednak, że siły i zdrowie, które do tego potrzebujemy, pochodzą od Boga.

W minionym okresie spotykaliśmy także smutnych i znudzonych ludzi, a wśród nich nie brakowało również chrześcijan, którzy zapomnieli o Bożych obietnicach i Jego odpowiedziach na  modlitwy. To powodowało, że traciliśmy radość chrześcijańskiego życia i nie docenialiśmy szczególnego Bożego działania. W Nowym Roku, Pan Jezus zaprasza nas do snucia śmiałych planów, które poprzez nas pragnie  realizować.

Uważam, że przed nami jest wciąż niedokończone zadanie zdobywanie ludzi dla Jezusa. Droga Siostro, czy chcesz, aby przeniknęło Cię współczucie dla ludzi żyjących bez Boga i praktyczna troska o pozyskanie ich dla Chrystusa? Czy Bóg może liczyć na Ciebie? 

Doprowadźmy  do końca powierzone nam zadanie dzieleniem się prawdą z innymi. Bądźmy świadome czasu w jakim żyjemy. Aby dokończyć dzieła, musimy posiąść Bożą moc i Boży autorytet.

Wasza siostra w Panu

Halina Jankowska

Dyrektor Sekretariatu Misji Kobiet