Życzenia przewodniczącego Wydziału Transeuropejskiego

Drodzy, u progu nowego roku, chciałbym podziękować Bogu za jego obfite błogosławieństwa. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wielu ludzi odnalazło swojego Zbawiciela, a kościół stał się bardziej zmobilizowany w misji opowiadania światu o Bogu.  

Chciałbym podziękować wam wszystkim za waszą wierność, zachęty i modlitwy w intencji misji kościoła, którą realizuje Wydział Transeuropejski.

Nowy rok może przynieść wiele problemów i wyzwań, ale Bóg obiecał, że nigdy nie opuści nas tak długo, jak przebywa w naszych sercach. Dlatego też niech czas ostatnich dni mijającego roku przybliża nas do Boga i siebie nawzajem. Niech jego misja zbawienia będzie naszą wielką radością i pasją.

„Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą” (Ef. 3.17-19)

Pastor Raafat Kamal,

Przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

R. Kamal/tedNEWS