„Boży charakter i ty” – fotoreportaż z konferencji

Bycie liderem danej społeczności religijnej to nie lada wyzwanie. Taką służbę wolontaryjną pełnią m.in. Starsi Zboru, którzy często wykonują ją w czasie pomiędzy swoją pracą zawodową a obowiązkami rodzinnymi. Jak połączyć rożne funkcje aby dalej skutecznie pozostawać duchowym liderem swojego zboru? Jak odpowiadać na wyzwania współczesnego człowieka a jednocześnie poruszać się w bezpiecznych ramach teologii biblijnej? Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy dorocznej Konferencji Starszych Zborów w Podkowie Leśnej.

29 WRZEŚNIA 2022 (NR 875) [FOT.: DANIEL KLUSKA]

Spotkanie odbyło się w dniach 24-25 września i jak co roku zgromadziło ponad 100 uczestników z całej Polski. W tym roku organizatorzy zdecydowali się szerzej omówić zagadnienie teologii ostatniego pokolenia i związanych z nią wyzwań oraz sposobów w jakie można głosić prawdy biblijne, które nie będą skomplikowane dla zsekularyzowanego społeczeństwa.

Głównymi mówcami spotkania byli: Jiri Moskala, dziekan Uniwersytetu Andrews w Stanach Zjednoczonych, Profesor Egzegezy Starego Testamentu i Teologii, Denis Fortin, Profesor Teologii Historycznej Uniwersytetu Andrews oraz Kleber Concalves, Dyrektor Centrum Misyjnego przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Stanach Zjednoczonych.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznego spotkania. Materiały z konferencji wraz z nagraniami dźwiękowymi z wykładów dostępne są na podstronie Sekretariatu Kaznodziejstwa.

Daniel Kluska