Sekretariat Młodzieży

DYREKTOR SEKRETARIATU MŁODZIEŻY

Dyrektorem Sekretariatu ds. Młodzieży jest pastor Marek Micyk. Absolwent Seminarium Duchownego przy Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

MISJA SEKRETARIATU MŁODZIEŻY

W przyszłości to młodzież decydować będzie o obliczu Kościoła – rozwoju jego struktury oraz działań ewangelizacyjnych. Dlatego niezwykle istotne jest, aby we właściwy sposób przygotować młodych wyznawców do aktywnej służby w Kościele. Coraz większa sekularyzacja społeczeństwa stanowi poważne zagrożenie dla duchowego rozwoju młodych ludzi. Należy więc otoczyć tą grupę szczególną opieką duszpasterską. Misja Sekretariatu ds. Młodzieży koncentruje się właśnie na tych dwóch obszarach.

CELE

  1. przygotowanie młodych osób do aktywnej służby w Kościele (2 Tym. 4.2)
  2. sprawnie funkcjonujące duszpasterstwo młodzieży (Kazn. 11.9-10)
  3. wzajemna integracja środowiska młodych adwentystów – budowanie więzi i poczucia wspólnoty (Mat. 18.20)

DZIAŁALNOŚĆ

  • organizacja corocznego młodzieżowego Campu w miejscowości Zatonie
  • organizacja corocznego Festiwalu/Kongresu Hosanna
  • organizacja ogólnopolskich, diecezjalnych i lokalnych zjazdów młodzieży
  • przygotowywanie szkoleń i warsztatów dla liderów młodzieży
  • organizacja Młodzieżowych Tygodni Modlitwy
  • opieka nad serwisem: www.mlodzi.adwent.pl