Aktualnie służbę na rzecz młodzieży koordynuje Komitet ds. Młodzieży w składzie:

 • Piotr Bylina – Sekretarz Kościoła, kierownik Komitetu
 • Piotr Żyziński – Dyrektor Sekretariatu Młodzieży w Diecezji Południowej
 • Radosław Bojko – Dyrektor Sekretariatu Młodzieży w Diecezji Wschodniej
 • Cezary Szczerkowski – Dyrektor Sekretariatu Młodzieży w Diecezji Zachodniej

MISJA SEKRETARIATU MŁODZIEŻY

W przyszłości to młodzież decydować będzie o obliczu Kościoła – rozwoju jego struktury oraz działań ewangelizacyjnych. Dlatego niezwykle istotne jest, aby we właściwy sposób przygotować młodych wyznawców do aktywnej służby w Kościele. Coraz większa sekularyzacja społeczeństwa stanowi poważne zagrożenie dla duchowego rozwoju młodych ludzi. Należy więc otoczyć tą grupę szczególną opieką duszpasterską. Misja Sekretariatu ds. Młodzieży koncentruje się właśnie na tych dwóch obszarach.

CELE

 1. przygotowanie młodych osób do aktywnej służby w Kościele (2 Tym. 4.2)
 2. sprawnie funkcjonujące duszpasterstwo młodzieży (Kazn. 11.9-10)
 3. wzajemna integracja środowiska młodych adwentystów – budowanie więzi i poczucia wspólnoty (Mat. 18.20)

DZIAŁALNOŚĆ

 • organizacja corocznego młodzieżowego Campu w miejscowości Zatonie
 • organizacja corocznego Festiwalu/Kongresu Hosanna
 • organizacja ogólnopolskich, diecezjalnych i lokalnych zjazdów młodzieży
 • przygotowywanie szkoleń i warsztatów dla liderów młodzieży
 • organizacja Młodzieżowych Tygodni Modlitwy
 • opieka nad serwisem: www.mlodzi.adwent.pl

ZWIĄZEK HARCERSTWA ADWENTYSTYCZNEGO

Częścią Sekretariatu Młodzieży jest działalność Związku Harcerstwa Adwentystycznego.

Związek Harcerstwa Adwentystycznego to jednostka organizacyjna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, powołana do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą metodą harcerską. ZHA jest połączeniem programów dwóch ogólnoświatowych organizacji skautowych – Pathfinder Club oraz Adventurer Club. Związek jest częścią ogólnoświatowej organizacji działającej w ramach SDA General Conference Youth Ministries Department. Związek Harcerstwa Adwentystycznego działa w obrębie Polski od 1990 roku.

Na czele Związku stoi Komendant Główny (we współpracy z Radą Drużynowych), któremu podlegają trzej komendanci: Chorągwi  Zachodniej, Chorągwi Wschodniej oraz Chorągwi Południowej. Komendantom Chorągwi podlegają działające na jej terenie drużyny. Każda z drużyn dzieli się na zastępy. Tworzymy drużyny zuchowe oraz harcerskie w zależności od potrzeb i wieku uczestników zajęć.  W roku 1950 Generalna Konferencja zatwierdziła istnienie Pathfinder Club wraz z jego programem. W roku 1991 zatwierdzony został również Adventurer Club.

Przejdź na podstronę ZHA

Media