Sekretariat Młodzieży

MISJA SEKRETARIATU MŁODZIEŻY

W przyszłości to młodzież decydować będzie o obliczu Kościoła – rozwoju jego struktury oraz działań ewangelizacyjnych. Dlatego niezwykle istotne jest, aby we właściwy sposób przygotować młodych wyznawców do aktywnej służby w Kościele. Coraz większa sekularyzacja społeczeństwa stanowi poważne zagrożenie dla duchowego rozwoju młodych ludzi. Należy więc otoczyć tą grupę szczególną opieką duszpasterską. Misja Sekretariatu ds. Młodzieży koncentruje się właśnie na tych dwóch obszarach.

MOTTO

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj”

CELE

  1. przygotowanie młodych osób do aktywnej służby w Kościele (2 Tym. 4.2)
  2. sprawnie funkcjonujące duszpasterstwo młodzieży (Kazn. 11.9-10)
  3. wzajemna integracja środowiska młodych adwentystów – budowanie więzi i poczucia wspólnoty (Mat. 18.20)

DZIAŁALNOŚĆ

  1. organizacja corocznego młodzieżowego Campu w miejscowości Zatonie
  2. organizacja corocznego Festiwalu/Kongresu Hosanna
  3. organizacja ogólnopolskich, diecezjalnych i lokalnych zjazdów młodzieży
  4. przygotowywanie szkoleń i warsztatów dla liderów młodzieży
  5. działalność harcerstwa Pathfinders
  6. organizacja Młodzieżowych Tygodni Modlitwy
  7. opieka nad serwisem: www.mlodzi.adwent.pl

DYREKTOR SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY

Dyrektorem Sekretariatu ds. Młodzieży jest pastor Marek Micyk. Absolwent Seminarium Duchownego przy Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej.