Czas Misji – materiały do studium

„Czas misji” jest propozycją zajęć w szkole sobotniej, która ma być poświęcona osobistej misji wyznawców stanowiącej – obok poznawania Biblii i tworzenia wspólnoty- jeden z celów szkoły sobotniej.

Propozycja „Czasu misji” (dawniej „Refleksji i doświadczeń misyjnych”, a jeszcze wcześniej- „apeli ewangelizacyjnych”) ma na celu dzielenie się praktyczną stroną misji misyjnymi, omawianą w formie dyskusji, praktycznych doświadczeń i zadań do wykonania. Celem „Czasu” jest wyzwolenie kreatywności w realizacji osobistej misji w otoczeniu, dyskusja nad tym, co można zrobić indywidualnie oraz wspólnie- jako klasa szkoły sobotniej lub zbór.

Propozycja realizacji „Czasu misji”POBIERZ PREZENTACJĘ

„Czas misji” jest integralną częścią szkoły sobotniej i stanową fakultatywną (dowolną) propozycję czasu poświęconego misji podczas szkoły sobotniej. Może być realizowane zarówno ex catedra -dla całego zboru w formie wykładu lub dyskusji, bądź może być (preferowane) realizowane w klasach szkoły sobotniej).

Zbory powinny indywidualnie podjąć decyzję, w jakiej formie będzie realizowany ten czas szkoły sobotniej.

Czas zajęć: 10-15 minut.

Przebieg:

  1. W pierwszej kolejności- osobiste praktyka duchowe i misyjne wyznawców lub relacje z realizacji projektów zborowych. W przypadku dzielenia się osobistymi praktykami misyjnymi, warto zadbać, aby nie zawierały elementów krytycznych wobec innych wyznań i światopoglądów.
  2. Warsztaty misyjne.

W ramach warsztatów przygotowane są dwie części:

  • Pytania do dyskusji- Dyskusja w oparciu o pytania przygotowane na każdy tydzień
  • Propozycje realizacji praktycznych zadań
  • Sprawozdanie z zadań omawianych w minionym tygodniu.

Alternatywę mogą stanowić filmy z serii „Inspiracje”, filmy ilustrujące realizację projektów misyjnych w Kościele na świecie lub autorskie projekty zborów, a także doświadczenia wyznawców opowiadane przed całym zborem lub w klasach.

Materiał do realizacji warsztatów będzie stanowił oddzielny program, zamieszczany kwartalnie w internecie na stronie adwent.pl w dziale szkoły sobotniej i dziale „studium biblijne”, rozsyłany mailami do liderów zborów, z prośbą o rozesłanie do nauczycieli szkoły sobotniej, a także dołączany jako część cotygodniowych „Scenariuszy- pytań” studium Biblii w szkole sobotniej.

W przypadku realizacji programu w klasach- odpowiedzialnymi za realizację mogą być nauczyciele, lub osoby wybrane przez klasę jako asystenci misyjni

3. Propozycja czasowego przebiegu szkoły sobotniej:

  • Wstęp (pieśni, tekst, modlitwa): 5 minut
  • Studium Biblii: 50 minut
  • Czas misji: 15 minut
  • Zakończenie (dary, pieśni, modlitwa): 7 minut

Życzę powodzenia w realizacji misyjnego czasu w szkole sobotniej realizowanego w zaproponowanej formie.

Remigiusz Krok

Dyrektor Sekretariatu Szkoły Sobotniej
Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP