Chrzty na Ukrainie pomimo wyjątkowych przeciwności

Rok 2022 dobiegł końca i pomimo wojny Ukrainie, wielu ludzi usłyszało Słowa Ewangelii.

4 STYCZNIA 2023 (NR 885) [ADVENTIST.NEWS / OPR. DANIEL KLUSKA]

Wierni odeskiej społeczności przeżywali wielką radość, gdy w piątek 9 grudnia 2022 r. ochrzczono dwie osoby, a następnego dnia trzy kolejne zawarły przymierze z Bogiem.

Dwa dni później w mieście Dniepr odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego 55 osób zawarło przymierze z Bogiem. Osoby te pochodziły z obwodów dniepropietrowskiego, zaporoskiego i donieckiego, w tym z okolic kraju objętych bezpośrednio działaniami wojennymi.

Wojna nie zatrzymała także większych działań misyjnych. W Kijowskim zborze położonym na lewym brzegu Dniepru odbyła się seria spotkań ewangelizacyjnych z udziałem ewangelisty Viktora Begasa. Po zakończeniu wykładów osiem osób również przystąpiło do Kościoła poprzez chrzest.

W szabat 17 grudnia 2022 r. w Winnicy dziewięć osób oddało swoje serca Jezusowi.

Tego samego dnia ochrzczono także siedem osób w różnym wieku. Chrztu udzielił miejscowy pastor Jewhen Budza. Najstarsza osoba, która została ochrzczona, miała 83 lata, a najmłodsza dziewczynka 12. Większość nowo ochrzczonych dowiedziała się o Kościele Adwentystów poprzez projekty humanitarne i dystrybucję żywności.

Tego samego dnia we wspólnocie Sribne w obwodzie czernihowskim, ochrzczono również pięć osób.

24 grudnia 2022 r. był również radosnym dniem dla zboru w Czernihowie, kiedy to cztery osoby zostały ochrzczone w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Zbory adwentystyczne w regionie Sumy również doświadczyły w tym trudnym czasie specjalnych błogosławieństw od Boga. Wielu ludzi słuchało Słowa Bożego – tak bardzo, że sale w których odbywały się spotkania były pełne. Pod wpływem Ducha Świętego wielu poświęciło swoje życie Chrystusowi, zawierając z Nim przymierze.

AAI