Pierwszy zbór grecko-języczny na południowym Cyprze

Cypr jest stosunkowo małą wyspą położoną w dość strategicznym miejscu między Europą na zachodzie, Bliskim Wschodem i Azją na wschodzie. Z tego powodu Cypr przez większą część swojej historii był okupowany przez liczne, obce mocarstwa. Po uzyskaniu niepodległości w 1960 roku Cypryjczycy stali się dumnym i pracowitym narodem. Zdecydowana większość mieszkańców Republiki Cypryjskiej (na południu) są wyznania grecko-prawosławnego.

14 MARCA 2023 (NR 891) [WWW.TED.ADVENTIST.ORG / OPR. DANIEL KLUSKA]

Pierwszy greckojęzyczny kościół na Cyprze

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego składa się z jednej grupy działającej w Nikozji od wielu lat. Dziadek najstarszego członka tej wspólnoty [Moses Elmadjian] był pierwszym cypryjskim członkiem Kościoła Adwentystów. W Nikozji co tydzień odbywają się trzy nabożeństwa w trzech różnych językach. Niestety dalej Kościół nie posiada oddzielnego budynku.

Dary 13 Soboty zbierane w 2020 roku miały przyczynić się do szybkiego wybudowania Kościoła, ale ze względu na epidemię COVID, która spowodowała zamknięcie publicznych nabożeństw w wielu krajach na całym świecie, otrzymana kwota nie była wystarczająca, aby zrealizować ten plan.

Grecki Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Nikozji

– Aby wejść do „Ziemi Obiecanej” czasami musimy podejmować działania, które wiążą się z ryzykiem. Niejednokrotnie jest to cena wypełniania woli Bożej – podkreślił w trakcie nabożeństwa inauguracyjnego pastor Robert Csizmadia, sekretarz Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów (TED).

– Jesteśmy świadomi że bycie częścią tego nowego Kościoła to wielki przywilej, ale z drugiej strony to wielka odpowiedzialność – zaznaczył pastor Kim Papaioannou. 19 członków podpisało swoje zobowiązanie do wiernej służby Bogu i nowemu zborowi.

Dzień Szabatu był dniem uwielbienia, radości i wdzięczności za Boże prowadzenie w życiu wielu ludzi. To niesamowite, że dzięki Bożej łasce w tym miejscu mógł powstać pierwszy greckojęzyczny zbór Kościoła Adwentystów na Cyprze.

AAI