Rozwój edukacji adwentystycznej w Polsce

Wielu rodziców  w Polsce marzyło o tym, aby powstał system edukacji adwentystycznej dla dzieci w naszym kraju. Droga do realizacji tego marzenia była długa i okupiona poświeceniem wielu ludzi, którzy wierzyli w tę ideę. 

Jak to się zaczęło w Podkowie Leśnej?

We wrześniu 2018r. powstała przy Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej  (WSTH) adwentystyczna instytucja na poziomie przedszkolnym: Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny „Sonlight”. Kilka lat wcześniej w 2014 roku zakiełkowała inicjatywa założenia chrześcijańskiej szkoły i przedszkola, które łączyłyby kształcenie umysłu z kształtowaniem charakteru. Ten projekt w jego początkowym założeniu był poparty przez lokalny zbór adwentystyczny. Kolejny etap przedsięwzięcia został wcielony w życie w latach 2015-2018 jako zajęcia języka angielskiego dla przedszkolaków przy istniejącej już od 1989 roku „Szkole Języków Obcych u Adwentystów”. W ciągu tych czterech lat w prowadzenie zajęć angażowało się wielu wolontariuszy-misjonarzy z kraju i zagranicy. Osoby zaangażowane w ten projekt uznały, że nadszedł czas na rozwinięcie go. Nie stałoby się to, gdyby nie prywatny wkład finansowy kilku rodzin.

Dzięki wsparciu ze strony rektor WSTH Anny Polok, która  jest zwolenniczką rozwijania edukacji adwentystycznej dla dzieci w Polsce, uczelnia została organem prowadzącym instytucji, która przyjęła ostatecznie nazwę Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny „Sonlight”. Jest to pierwsza oficjalna placówka edukacji adwentystycznej w Polsce. Bez wsparcia finansowego udzielonego przez Wydział Transeuropejski Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Zarząd Kościoła w Polsce a także przez stowarzyszenie ASI Polska, rozpoczęcie działalności byłoby niemożliwe.

Nasza filozofia

Nadrzędną myślą naszych działań jest głębokie przekonanie, że każde dziecko jest darem Boga. Dlatego pragniemy wspierać jego spójny rozwój w sferze społecznej, emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej i duchowej. Wierzymy, że tylko holistyczne podejście do młodego człowieka gwarantuje jego harmonijny i szczęśliwy rozwój. Poza sferą edukacyjną bardzo zależy nam, aby dziecko miało impuls do kształtowania swojego charakteru, dzięki czemu będzie podejmowało właściwe decyzje życiowe.

Nasze założenia

Pragniemy, aby dzieci zdobywały wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie poprzez własną aktywność, a zadaniem nauczycieli jest współpraca z uczniem w procesie wychowawczym oraz inspirowanie go do rozwijania talentów powierzonych mu przez Boga.

Prowadzimy również dzieci do osiągnięcia samodzielności. W ten sposób kształcą one swoje indywidualne zdolności i nabierają doświadczenia w prawdziwej ocenie własnych umiejętności. Ocena z zewnątrz nie wpływa wtedy na ich samoocenę. Zależy nam, aby wiedziały, że każdy z nich jest inny i każdego Bóg kocha.

Dzieci często pracują nad wybranym materiałem indywidualnie, dzięki czemu nabierają wprawy w umiejętności pracy w ciszy.

Poprzez łączenie w grupy dzieci w różnym wieku (zazwyczaj trzy roczniki), pragniemy stworzyć im możliwość wzajemnego uczenia się od siebie.

Wprowadzamy pracę zindywidualizowaną. Każde dziecko rozwija się według indywidualnych możliwości i własnego tempa, dlatego powinno podejmować tylko te zadania, do których jest już przygotowane. Każde dziecko zasługuje na życzliwość, uwagę i indywidualną opiekę wychowawcy.

Czas pozytywnych zmian

Cały czas jesteśmy w procesie poszukiwania modelu edukacji adwentystycznej, odpowiedniego dla polskich  realiów. Chcemy wprowadzać w szkolne oraz przedszkolne życie jak najwięcej rad z Biblii i ducha proroctwa. Dlatego od września 2020r. przeformułowaliśmy metody i  środki kształcenia oraz wprowadziliśmy pedagogikę jeszcze bardziej spersonalizowaną niż do tej pory.

Na czym polegały wspomniane zmiany? Jako przedszkole i szkoła wyszliśmy w przyrodę. Spędzamy znakomitą większość naszego dnia na zewnątrz. Właśnie tam odbywa się główna cześć dydaktyczna. Po porannym nabożeństwie w sali przedszkolnej, wychodzimy na „krąg” – jest to miejsce zbudowane z sosnowych pieńków, które ułożone w koło tworzą krąg, po środku którego jest stolik z szerszego pnia. Tam każde dziecko ma możliwość wypowiedzenia się, dzieci mówią jak się czują i co jest dla nich ważne. Po tej części następuje  wprowadzenie do zajęć dydaktycznych. Z kręgu przenosimy się na jeno z wielu wspaniałych miejsc, które znajdują się na terenie WSTH – tam część dzieci bawi się swobodnie, inna część uczestniczy w zajęciach muzycznych lub językowych. W tym czasie zawsze jedno dziecko jest zapraszane na zajęcia indywidualne z nauczycielem wiodącym. Jest to z mojej perspektywy jako nauczyciela wspaniały czas, ponieważ każde dziecko czuje się zauważone, wie, że jego głos się liczy, a potrzeby w miarę możliwości są zaspokojone. W tym momencie tworzy się bliska relacja między nauczycielem a dzieckiem, zaufanie, dzięki któremu można dotrzeć do jego serca i bardzo autentycznie, odwołując się do codziennych zajęć, opowiadać o Jezusie.

Misja

Jesteśmy również nastawieni na misję. Pragniemy wychować młodego człowieka, który będzie empatyczny i będzie znał wartość pracy. Do tej pory odwiedzaliśmy Dom Samotnej Matki oraz Domy Spokojnej Starości – wierszami, piosenkami oraz własnymi doświadczeniami opowiadaliśmy o Bogu. Za każdym razem, kiedy szliśmy z ewangelią do ludzi, mieliśmy ze sobą prace plastyczne wykonane przez dzieci, które przypominały o tym, jak nasi odbiorcy są ważni w oczach Boga i jakie zadowolenie przynosi kontakt z Nim.  

Każde dziecko, które przychodzi do nas, niezależnie od tego jakie nawyki wyniosło z domu, jest dla nas cenne. Za każde dziecko imiennie modlimy się. Dziecko i cała jego rodzina jest dla nas polem misyjnym. Pragniemy budować z rodzicami relacje oparte na pomocy i przyjaźni, aby móc im przekazać dobrą nowinę o zbawieniu.

Aktualnie mamy 15 dzieci w przedszkolu, z czego 5 dzieci jest z rodzin, które nie mają korzeni adwentowych. Ze względu na aktualne warunki lokalowe, nie możemy przyjąć większej ilości dzieci. Z drugiej strony lista dzieci oczekujących na miejsce w naszym przedszkolu cały czas się wydłuża. 

Od września również weszliśmy we współpracę ze studentami z pierwszego roku Teologii WSTH. Nasze dzieci szkolne uwielbiają pomagać studentom przy pracy (np. znoszenie i układanie drewna) oraz spędzać z nimi czas. Studenci w zamian opowiadają dzieciom historie biblijne, utwierdzają ich we właściwych zasadach postępowania i oddziaływują na nich poprzez swój przykład.    

Co dalej?

Wierzymy, że to Bóg jest podstawą naszego działania i istnienia.

Od 2018r. prowadzimy również grupę siedmiorga dzieci w wieku szkolnym na poziomie klas I-III Szkoły Podstawowej, na zasadach grupą edukacji domowej.

W 2021r. chcemy założyć stacjonarną szkołę podstawową. Pragniemy, aby dzieci szkolne, które w przyszłym roku szkolnym pójdą do IV klasy, mogły kontynuować edukację u nas, w duchu adwentystycznym.

Pomimo tak wielu projektów, które już udało się osiągnąć, dalej potrzebujemy wsparcia. Pomoc finansowa i przede wszystkim modlitwa jak i dobre słowo, z pewnością pomogą nam dalej rozwijać adwentystyczną edukację w Polsce. 

Agata Rubak