Spotkanie nauczycieli i kierowników Szkoły Sobotniej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drodzy w Chrystusie Panu naszym,

„Ci, którzy starają się uczyć innych Słowa Bożego (…) muszą je umiejętnie przedstawić. Powinni wyraźnie i z mocą szerzyć swoje poglądy”   (Ellen White, Słudzy Ewangelii, s. 167)

Celem Szkoły Sobotniej jest  głosić wszystkim by poznawali Jezusa i stawali się członkami Bożej rodziny, przygotowywać wierzących do dojrzałości na podobieństwo Chrystusa, przemieniać świat służąc swoimi darami i opowiadając o Bogu, aby tym wywyższyć Jego imię.

Jako nauczycielom, zlecono nam wielkie zadanie: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,  ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem”.

Tym celom służyć będzie spotkanie kierowników i nauczycieli Szkoły Sobotniej, na które serdecznie zapraszam.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”ZAPROSZENIE” el_width=”100″][vc_column_text]

Na spotkanie nauczycieli i kierowników Szkoły Sobotniej, które odbędzie się w Łodzi (ul. Płocka), w dniach 1-2 marca 2013 r., dla zborów z całej Polski.

Tematem spotkania będzie:  Szkoła Sobotnia – centrum kształcenia i ewangelizacji.

Proszę o oddelegowanie zainteresowanych osób na koszt zboru lub, za porozumieniem, na koszt właściwej diecezji  (diecezje mogą sfinansować podróż i nocleg tylko dla  jednej osoby z danego zboru). Zarząd Kościoła pokryje koszt wyżywienia. Program rozpocznie się w piątek o godzinie 17:00, a zakończy obiadem w sobotę po południu. Głównym mówcą będzie M. Hamilton z TED.

Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu Zarządu Kościoła na numer telefonu: (22) 3131431 lub listem na adres e-mail: krzysztof.roszkowski@adwent.pl . W razie potrzeby noclegu prosimy o kontakt.

Do zobaczenia w Łodzi.

Krzysztof Roszkowski

Sekretariat Szkoły Sobotniej

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”PROGRAM” el_width=”100″][vc_column_text]

PIĄTEK

17.00 – 18.00 – Rozpoczęcie Szabatu (kazanie Słowa Bożego –  M.Hamilton)

18.00 – 18.15 – Przerwa

18.15 – 19.00 – Nabożeństwo  (Czas społeczności  i refleksji  – K.Roszkowski)

 

SOBOTA

9.30 – 10.45 – Szkoła Sobotnia (Lekcje w klasach – apel ewangelizacyjny  K.Roszkowski)

10.45 – 11.00 – przerwa

11.00 – 12.30 – program artystyczny, kazanie – M.Hamilton

12.30 – 13.30 – Przerwa  na wspólny obiad

13.30 – 14.20 – Sesja szkoleniowa  M.Hamilton

14.20 – 14.30 – Przerwa

14.30 – 15.20 – Sesja szkoleniowa  M.Hamilton

15.20 – 15.30 – Przerwa

15.30 – 16.30 – zakończenie sabatu,  kazanie –  K.Roszkowski

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”PLAN SPOTKANIA” el_width=”100″][vc_column_text]

Plan spotkania nauczycieli Szkoły Sobotniej w  Łodzi:

Piątek – 1 marca: 

– szkolenie Łodź-Górna | kaplica (ul. Płocka)

– kolacja Łódź-Górna | kaplica (ul. Płocka)

– nocleg Łódź-Górna | Dom Wycieczkowy

Sobota – 2 marca:      

– śniadanie Łódź-Górna

– nabożeństwo (dwa zbory) | Łódź-Widzew, ul. Kopcińskiego 67

– obiad Łódź-Górna (ul. Płocka)

– szkolenie Łódź-Górna (ul. Płocka)

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”MATERIAŁY” el_width=”100″][vc_column_text]Spotkanie kierowników i nauczycieli Szkoły Sobotniej

Plan Spotkania[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]