Dzień Wydawnictwa Znaki Czasu – 8 stycznia

Drodzy Współwyznawcy i Sympatycy Kościoła!

W imieniu Zarządu Wydawnictwa „Znaki Czasu” pragnę przekazać gorące podziękowania za dobrą współpracę w minionym roku. Dzisiaj pragniemy zwrócić Waszą uwagę na znaczenie służby wydawniczej, o której tak oto pisała pionierka adwentyzmu Ellen G. White: „Nasza działalność wydawnicza została powołana do życia jako rezultat wskazań Boga i pod Jego szczególnym nadzorem”. „Świat musi otrzymać światło prawdy za pośrednictwem ewangelicznej służby Słowa w naszych książkach i czasopismach”.

Kierując się tym wskazaniami, zamierzamy w tym roku wydać nowe książki i periodyki. Stąd też tegoroczne dary na Dzień Wydawnictwa „Znaki Czasu” zostaną przeznaczone na dofinansowanie produkcji książek i czasopism, których koszty wydania niespodziewanie i znacząco wzrosły z powodu inflacji.

Jesteśmy przekonani, że adwentystyczna literatura może wciąż nieść słowo nadziei oraz budować zaufanie do Boga w świecie pogłębiającego się pesymizmu i niepewności.

Wierzymy, że — podobnie jak w minionych latach — prośba o dar na rzecz Wydawnictwa „Znaki Czasu” spotka się z waszą życzliwą odpowiedzią. Prosimy Was także: Pamiętajcie o nas w swoich modlitwach i pozostańcie naszymi stałymi nabywcami książek i czasopism w 2022 roku.

Z braterskim pozdrowieniem i podziękowaniem pozostaje
Mirosław Harasim
dyrektor Wydawnictwa „Znaki Czasu”

Media