Premier Tonga dziękuje Kościołowi Adwentystów

Podczas swojej wizyty Ted Wilson, przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów, wziął udział w projekcie misyjnym „Tonga 4 Christ”, podczas którego ochrzczono 122 osoby.

18 MAJA 2024 (NR 946) [record.adventistchurch.com | Opr. Daniel Kluska]

15 maja 2024 r. Hu’akavameiliku Siaosi Sovaleni, premier Królestwa Tonga podczas spotkania z Tedem Wilsonem, przewodniczącym Generalnej Konferencji (GC), wyraził wdzięczność Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego za udzieloną pomoc w ostatnich latach. Premier w imieniu mieszkańców Tonga i rządu dziękował adwentystom za bieżącą pomoc humanitarną i zaangażowanie w odbudowie kraju po wielu klęskach żywiołowych, w tym po wybuchu wulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha’apai w 2022 roku. Podkreślił również silne zaangażowanie i wspólne wartości, zwłaszcza w sektorach edukacji i zdrowia.

Premier pochwalił wizytę Wilsona i podkreślił znaczącą rolę, jaką instytucje religijne i rząd odgrywają we wzmacnianiu relacji i wspieraniu wzajemnej współpracy.

 
Premier Tonga z pastorem Wilsonem, jego żoną Nancy i innymi przywódcami kościoła.

Spotkanie Wilsona z premierem było jednym z wielu działań, które Przewodniczący GC przeprowadził podczas swojej wizyty na Tonga w dniach 13-16 maja. Wilson spotkał się również z królem Tupou VI i królową Nanasipau’u, odwiedził nowe biuro Kościoła w Tonga, wziął udział w uroczystym „Śniadaniu modlitewnym” i uczestniczył w kampanii misyjnej „Tonga 4 Christ” na terenie adwentystycznej uczelni w Beulah, gdzie ochrzczone zostały 122 osoby.

Przewodniczący Wydziału Południowego Pacyfiku Kościoła Adwentystów, pastor Glenn Townend i Ted Wilson na spotkaniu z premierem.

Po opuszczeniu Tonga udał się na Fidżi, gdzie uczestniczył w kolejnych wydarzeniach, w tym w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Fulton Adventist University College.

AAI