Dary 13-tej soboty – 27 czerwca 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

Umiłowani w Chrystusie! Siostry i Bracia!

Na wstępie mego listu chciałbym zacytować słowa ap. Pawła z listu do zboru w Efezie „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.” W słowach tych zawarta jest głęboka prawda, która uświadamia nam, że my wszyscy, niegdyś byliśmy bez Chrystusa. Dalecy od Bożej społeczności. Jednak Pan Jezus uczynił wszystko, żeby nas przybliżyć do siebie.  W tym celu uczynił wszystko dla nas, a Jego ofiara poniesiona na Golgocie jest trwałym dowodem niezwykłej Bożej miłości. Mając tego świadomość będziemy starali się ze wszystkich sił i możliwości przybliżyć każdego człowieka do Chrystusa. Bo przecież my sami, może jeszcze do niedawna byliśmy dalecy od Chrystusa. W pełni nieświadomi cudownej Bożej łaski.  Teraz, powinniśmy uczynić wszystko, żeby inni mogli doświadczyć tej samej radości.  To jest naszą szczególną misją i powołaniem. Pozwólcie, że podzielę się szczególną radością, której doświadczyliśmy na terenie Diecezji Zachodniej. W zborze legnickim jesienią ubiegłego roku wydarzyła się rzecz niezwykła – siedmiu Romów zostało ochrzczonych i przyłączonych do Chrystusa. W najbliższą sobotę, kolejne osoby przyłączą się do Kościoła Bożego. Jest to dla nas powodem dużej radości, z którą chcemy się  Drodzy w Chrystusie z Wami podzielić. W tej sytuacji pojawił się projekt założenia pierwszego zboru Romów w Polsce. Żeby w pełni ten projekt zrealizować potrzebne są środki finansowe. Stoimy przed dużym wyzwaniem. Celem naszym jest prowadzenie misji wśród tej narodowości. Żyje ona swoją kulturą i pielęgnuje swoje zasady. My natomiast chcielibyśmy nauczyć ich zasad ewangelii i przybliżyć ich do Chrystusa. Miejscowy zbór bardzo serdecznie przyjął nowych wyznawców i stara się ich wspierać w prowadzeniu nowego życia w Chrystusie. Prowadzone są różne zajęcia, które mają im  pomóc w lepszej asymilacji.

Jesteśmy Bogu niezwykle wdzięczni, za nową grupę wyznawców – Romów, niezwykle radosnych i entuzjastycznych osób. To pokazuje nam kolejny raz, że dar zbawienia nie ogranicza się tylko do jednego narodu czy szczególnej grupy ludzi, ale obejmuje wszystkich ludzi.

Od nich przesyłam Wam wszystkim najlepsze, braterskie pozdrowienia. Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu, że należę do Jego rodziny, do Kościoła, któremu zostało powierzone dzieło zwiastowania ewangelii.

Od pewnego czasu w naszym kraju jest przyjęty bardzo dobry zwyczaj, który nazywam „braterstwem zborów”. Polega on na tym, że wszystkie zbory w naszym kraju w każdą 13 sobotę składają się na projekty krajowe oraz na światowe. Dzisiaj zapraszam Was do złożenia daru na  projekt misyjny – założenia zboru Romskiego w Legnicy oraz na projekty misyjne na terenie Wydziału Północnoazjatycko-Pacyficzny: Korea Południowa – centrum szkoleniowe dla młodzieży, Tajwan – ośrodek pozytywnego wpływu, Chiny – kościoły, Japonia-centrum międzynarodowej ewangelizacji, Mongolia – biblioteka szkolna w Ułan Bator. Z dużą nadzieją i serdeczną prośbą zwracam się do Was Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, o wsparcie finansowe wymienionych projektów wraz z założeniem zboru Romskiego w Legnicy. Niech złożony dar będzie wyrazem Waszej wdzięczności za wszelkie otrzymane Boże błogosławieństwa. Zebrane dary będą budować poczucie przynależności do jednej Bożej rodziny, której głową jest Chrystus. Świadomość wspólnoty i więzi w rodzinie adwentowej jest niezwykle ważna, nie tylko dla wierzących Romów w Legnicy, ale również dla samych ofiarodawców, którzy dzieląc się z drugimi przysparzają sami sobie wiele Bożych błogosławieństw i osiągają szczególną radość.

Pragnę poinformować, że złożone dary zostaną w równej części podzielone przez skarbnika zboru na dwa projekty. Jest jednak możliwość przeznaczenia w całości swego daru tylko na jeden projekt. W takim przypadku, proszę to uczynić w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem na kopercie Zbór Romów w Legnicy” lub projekty misyjne  Wydział Północonazjatycko-Pacyficzny.

Serdecznie dziękuje za złożone dary oraz życzę wiele Bożych łask i obfitych błogosławieństw.

Przewodniczący Diecezji Zachodniej   

Ryszard Jankowski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]