MISJA SEKRETARIATU WYDAWNICTW

Sekretariat Wydawnictw Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej istnieje, aby głosić Ewangelię nadziei wszystkim mieszkańcom naszego kraju.

Dążymy do:

 • podnoszenia duchowego poziomu ludzi poprzez pomaganie im w prowadzeniu lepszego życia fizycznego, społecznego i duchowego,
 • zachęcania poprzez przekazywanie dobrej nowiny o powracającym wkrótce Jezusie,
 • wzmocnienia osobistej wiary poprzez dostarczanie duchowego pokarmu.

Funkcje Działu Publikacji:

A. Ogólny nadzór i koordynacja działalności wydawniczej Kościoła:

1. Rozwój polityki wydawniczej zmierzającej do masowej dystrybucji tanich publikacji.
2. Przygotowywanie sprawozdań dla światowego Kościoła, zawierających informacje na temat wydawnictw kościelnych.
3. Publikowanie materiałów pomocnych dla rozwoju różnych rodzajów służb wydawniczych.
4. Koordynowanie rozwoju prac i programów, takich jak:

a. Działalność informacyjna witryn internetowych,
b. Promocja Misyjnej Książki Roku,
c. Przygotowywanie materiałów do magazynu dla ewangelistów kolporterów.

B. Nadzór i współpraca z Wydawnictwem „Znaki Czasu” (WZC)

1. Asysta i pomoc w rozwoju polityki wydawniczej.
2. Asysta i pomoc w planowaniu strategii.
3. Organizowanie szkoleń dla personelu.
4. Uczestniczenie w zebraniach Zarządu WZC (wg możliwości i potrzeb).
5. Pomoc w zabezpieczaniu praw publikacji, przygotowaniu rękopisów i materiałów do publikacji.
6. Koordynacja produkcji i kolportażu literatury.
4. Monitorowanie i sugerowanie operacji finansowych.

C. Nadzór i współpraca z Polskim Stowarzyszeniem „Zdrowa Rodzina”:

1. Organizowanie szkoleń dla ewangelistów – kolporterów.
2. Monitorowanie programu „Student kolporter”.
3. Monitorowanie programu „Każdy wyznawca kolporterem”.
4. Monitorowanie programu „Ewangelista kolporter w każdym zborze”.

DLACZEGO SŁUŻBA WYDAWNICZA JEST TAK ISTOTNA?

Nasza posługa publikowania literatury zawsze będzie niezbędna w celu prowadzenia ewangelizacji i dokończenia dzieła, które zlecił nam Jezus.

„Jeśli istnieje ważniejsze dzieło od innych, to jest nim dostarczenie naszych publikacji ludziom, aby prowadzić ich do studiowania Pisma Świętego” (Testimonies, t. IV, 1880, s.390).

„Świat musi otrzymać światło prawdy za pośrednictwem ewangelicznej służby słowa w naszych książkach i czasopismach” (Testimonies, t. IX, 1909, s. 61).

„Publikacje wydawane przez nasze wydawnictwa mają przygotować ludzi na spotkanie z Bogiem” (Testimonies, t. VII, 1902, s. 139).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”left-to-right”][vc_column][vc_text_separator title=”HISTORIA MISJI POPRZEZ LITERATURĘ” el_width=”100″][vc_column_text]

Służba poprzez literaturę , którą nasi pionierzy – kolporterzy rozpoczęli ponad sto pięćdziesiąt lat temu, okrążyła świat i nadal zajmuje ważną rolę w programie ewangelizacyjnym Kościoła, zwłaszcza w Misji Globalnej.

Ewangelia Jezusa Chrystusa była zaniesiona do różnych krańców ziemi :

 • dzięki Bożym wskazówkom,
 • przez wiarę pionierów,
 • używając literatury jako narzędzie.

Wydanie poprawione Encyklopedii ADS z 1976 roku, opublikowanej przez RH ukazuje te historie Opatrzności Bożej. Poniżej jest kilka przykładów:

„Historia rozpoczęcia misji Kościoła Adwentystów Dnia Siómego w wielu częściach świata, to historia pracy kolportera przygotowującej drogę dla kaznodziei” (SDA Encyclopaedia, p. 792).

„We wszystkich południowoamerykańskich krajach z wyjątkiem Peru, praca ADS zaczęła się, albo przez publikacje ADS wysyłane do krajów, albo przez pracę kolporterów” (SDA Encyclopedia, p. 792).

W JAKI SPOSÓB SŁUŻBA ZADRUKOWANEJ STRONICY JEST REALIZOWANA?

Wszyscy adwentyści dnia siódmego powinni brać udział w dystrybucji naszej literatury. Istnieje wiele sprawdzonych metod dystrybucji literatury, takich jak:

 • Od drzwi do drzwi w swojej społeczności,
 • Poprzez biblioteki,
 • Poprzez kontakty z przyjaciółmi i krewnymi,
 • Strony internetowe,
 • Seminaria na temat zdrowia,
 • Stoiska umieszczone w centrach handlowych, na dworcach autobusowych i kolejowych,
 • Masowy kolportaż literatury rozdawanej na ulicach.

DYREKTOR SEKRETARIATU WYDAWNICTW KOŚCIELNYCH

Sekretariat Wydawnictw jest obecnie nieobsadzony. Do czasu uzupełnienia wakatu misja sekretariatu realizowana jest przez Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

MATERIAŁY

PDFKażdy Wyznawca Kolporterem
PDFSłużba Wydawnicza – Plan Pięcioletni
PDFWspółczesne Apostolstwo
PDFZestawienie Kontrolne – Sprzedaż Książek