Apel o modlitwę w sprawie ustawy o Szabacie

30 marca 2023 roku peruwiański kongresmen Juan Bartolomé Burgos przedstawił projekt ustawy nr 4610/2022-CR. Ustawa ta pozwala pracownikom na wnioskowanie o wolne soboty z powodów religijnych.

16 CZERWCA 2024 (NR 958) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

4 czerwca 2024 roku projekt ustawy został zatwierdzony przez Komisję Pracy Kongresu Peru i teraz czeka na debatę oraz głosowanie w pełnym składzie Kongresu.

Edgardo Muguerza, dyrektor ds. wolności religijnej Kościoła Adwentystów w północnym Peru, zwrócił się do społeczności adwentystów i ludzi dobrej woli na całym świecie z apelem o modlitwę w intencji pomyślnego przyjęcia tej ustawy.

Od lewej: Edgardo Muguerza, dyrektor ds. Wolności Religijnej i Spraw Publicznych w północnym Peru, Juan Bartolomé, kongresmen Republiki Peru oraz Pastor Jorge Rampogna, dyrektor ds. Komunikacji Kościoła Adwentystów w Ameryce Południowej.

Ustawa 4610/2022-CR jest postrzegana jako kluczowy krok w ochronie wolności religijnej i praw pracowników wyznających religię, która wiąże się ze świętowaniem biblijnego szabatu, który przypada w sobotę.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, Peru stanie się jednym z nielicznych krajów, które zapewniają taką ochronę wolności religijnej w miejscu pracy. Adwentyści dnia siódmego, którzy świętują szabat od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, często napotykają trudności związane z pogodzeniem swoich obowiązków zawodowych z praktykami religijnymi. Ustawa ma na celu zapewnienie, że osoby te nie będą musiały wybierać między pracą a swoją wiarą.

Wzywając do modlitwy, Muguerza podkreślił znaczenie wsparcia modlitewnego dla tej inicjatywy. Wyraził nadzieję, że solidarność i modlitwy społeczności adwentystycznej na całym świecie przyczynią się do sukcesu i przyjęcia ustawy, która może stać się wzorem dla innych krajów w zakresie ochrony praw religijnych pracowników.

AAI