Badania naukowe potwierdziły adwentystyczne ofiary reżimu

4 LISTOPADA 2020 (NR 789) `{`EUD.ADVENTIST.ORG/TŁUM.DANIEL KLUSKA`}`

Dr Daniel Heinz, kierownik działu Europejskich Archiwów Historii Adwentystycznej na Uniwersytecie Friedensau w Niemczech, przez wiele lat prowadził badania nad losem prześladowanych adwentystów w byłym Związku Radzieckim. Wraz z doktorantami: Yuriem Zakhvataievem i André Müllerem dotarł do zaskakujących materiałów.

Projekt zainicjowała na początku lat 90. profesor Tatjana Pavlova z Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, która także była częścią grupy roboczej Heinz’a. Pavlowa nawiązała kontakty z władzami państwowymi i dotarła do archiwów w stolicy Rosji. O szczegółach prac można przeczytać w pracy Andrei Cramer opublikowanej w uniwersyteckim biuletynie „Our Friedensau”

Trudna praca w archiwach rosyjskich

– Rosyjskie archiwa państwowe, a zwłaszcza archiwa tajnych służb bezpieczeństwa, takich jak FSB (dawne KGB) nadal prowadzą restrykcyjną politykę w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych. Z tego powodu praca była bardzo utrudniona – podkreślił Dr. Heinz.

– Dzięki drobiazgowym badaniom w archiwach w całym kraju, Rosyjskiej Organizacji Praw Człowieka „Memoriał” udało się stworzyć listę ponad czterech milionów ofiar sowieckich represji. Liczbę ludzi, którzy zginęli w tak zwanych „czystkach” za czasów Józefa Stalina, czyli już po 1937 r., szacuje się na 12,5 miliona – zaznacza Heinz.

Ponad 4000 adwentystów wśród ofiar

Zespół badawczy z Friedensau próbował wśród ofiar gułagów, zidentyfikować Adwentystów Dnia Siódmego. Porównując listy członków lokalnych zborów adwentystycznych w całym kraju z listami nazwisk stworzonych przez organizację „Memoriał”. Prace wykazały, że ponad 4000 adwentystów – w tym młodzież jeszcze nieochrzczona – czyli około jedna trzecia ogólnej liczby adwentystów w całym byłym Związku Radzieckim, straciło życie w wyniku ucisków i prześladowań.

Andrea Cramer informuje dalej, że sam Daniel Heinz odwiedził różne archiwa w byłych odległych gułagach w północnej Rosji i Azji Środkowej, celem zebrania bardziej szczegółowych informacji.

Celem całego projektu badawczego jest stworzenie pracy o adwentystycznej martyrologii, która wymienia nazwiska zamordowanych i zaginionych Adwentystów Dnia Siódmego. Dzięki temu pamięć o tych ludziach nie zostanie zagubiona. Ich historia cierpienia z powodu przekonań religijnych, nawet jeśli można ją odtworzyć tylko fragmentarycznie i wybiórczo, nie powinna zostać utracona dla następnych pokoleń. Rozważane jest również ustawienie w odpowiednim miejscu tablicy ku czci adwentystycznych męczenników.

Wśród ofiar byli również absolwenci Friedensau

Pierwszy krok w kierunku powstania pracy został osiągnięty poprzez niemiecką publikację w 2007 roku pracy dr Hansa-Christiana Diedricha „Wohina sollen wir gehen…? Der Weg der Christen durch die sowjetische Religionsverfolgung” (tłum. Dokąd mamy pójść…? Droga chrześcijan przez sowieckie prześladowania). W tej pracy Daniel Heinz po raz pierwszy przedstawił biografie adwentystycznych więźniów. Biografie zostały częściowo rozszerzone w rosyjskiej książce A. A. Oparina z 2010 roku, której  Heinz był współautorem, pt. „Duši pod žertvennikom – Kniga pamjati„ (tłum.: Dusze pod ołtarzem – Księga pamięci). Wśród ofiar byli także byli absolwenci Friedensau, tacy jak Jakob Kraus, Jakob Reimer i Amalia Löbsack, którzy zajmowali ważne stanowiska kierownicze w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Związku Radzieckim w latach trzydziestych XX wieku.

AAI