Dary 13 soboty – projekt krajowy

Dary 13. Soboty – Projekt Krajowy

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Dzisiejsza kolekta darów podczas Szkoły Sobotniej wspomoże realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich realizowany przez Wydział Południowopacyficzny dotyczy trzech przedsięwzięć zaznaczonych w kwartalniku Szkoły Sobotniej. Drugi projekt – na dokończenie budowy Domu Modlitwy we Włocławku – prowadzi Diecezja Zachodnia Kościoła w Polsce oraz tamtejszy Zbór.

Zbór we Włocławku liczy niemal 30 wyznawców. Przez wiele lat nabożeństwa sobotnie odbywały w domu pastora. Ponieważ jednak miejsce stawało się coraz ciaśniejsze dla powiększającej się społeczności, w połowie lat 90-tych zdecydowano zakupić skromną nieruchomość, która spełniała odpowiednią rolę w zorganizowanej misji Zboru. Niestety, i ten niewielki dom z czasem stał się zbyt szczupłym miejscem, by skutecznie prowadzić ewangelizację. Dodatkowo komplikował sytuację jego pogarszający się stan techniczny. Biorąc to pod uwagę postanowiono rozebrać istniejący obiekt, by postawić od nowa funkcjonalny i estetyczny Dom Modlitwy. Sprzyjały temu okoliczności – możliwość zakupienia sąsiedniej działki, a także niespodziewany sponsor, który znacznie wspomógł budowę. Szereg doświadczeń przed i w czasie realizacji inwestycji dało przekonanie Bożej aprobaty dla tego projektu.

Co ważne, mimo tymczasowego braku własnego miejsca zgromadzeń Zbór ciągle prowadzi owocną działalność, szczególnie poprzez filię ChSCh.

Dzisiaj, po roku od rozpoczęcia inwestycji, mamy obiekt w stanie surowym zamkniętym. Plany przewidują oddanie go do użytku wraz z końcem 2019 roku. Żeby jednak tak się stało potrzebne są środki na dokończenie elewacji i wnętrz oraz wyposażenie budynku. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę.

Niech Dobry Bóg obficie błogosławi każde szczodre serce.

Przewodnicząc Diecezji Zachodniej

Jarosław Dzięgielewski

Jak złożyć dary

  1. Zebrane dary podczas pierwszej części nabożeństwa zostaną podzielone po 50% na projekt ogólnoświatowy i krajowy przez skarbnika zboru.
  2. Aby dar w całości był przeznaczony na Dom Modlitwy we Włocławku, należy złożyć go w kopercie z dopiskiem „Włocławek”.
  3. Dar na projekt „Włocławek” można również przekazać bezpośrednio na konto Diecezji Zachodniej: 67 1020 4027 0000 1602 0387 2819 z dopiskiem – Projekt Włocławek.